Var åttonde minut sker en viltolycka

Annons:

Viltolyckorna ökar kraftigt sedan början av 2010-talet och ökningen fortsätter. Varje år inträffar nästan 65 000 viltolyckor och kollisioner med rådjur står för fler än sju av tio olycksfall medan de som förolyckas oftast krockar med en älg. Lyckligtvis är de omkomna förhållandevis få.

För att få bättre kunskap om situationen studerade försäkringsbolaget If det senaste decenniets olycksdata som gav oväntade resultat, exempelvis att Kalmar är sex gånger farligare än Norrbotten. Men, det finns alltid ett men i sådana här sammanhang, det finns ett mörkertal. En singelolycka där föraren lyckats undvika en krock med ett djur men istället kolliderat med något annat hamnar under en annan olyckskategori i statistiken.

Totalt sett räknar man med att viltolyckorna kostar i storleksordningen fyra miljarder per år varav järnvägen står för en tredjedel. Ändå finns det få vetenskapliga studier kring viltolyckor. För bilisterna handlar det oftast om försäkringsskador men alla är inte försäkrade. Ser man risken som hög ska man skaffa ett tillägg för viltolyckor, sådant hjälper mot materiella skador men inte mot mänskligt lidande.

Johan Granholm på If ger följande råd:

– Är du på väg att krocka med rådjur ska du bromsa i första hand och styra undan i andra. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och, eller, krockar med mötande trafik.

Det är inte gratis att krocka även om man har en försäkring som täcker viltolyckor eftersom skadekostnaden slås ut på alla försäkrade och därmed blir premien högre. Har man ingen försäkring landar förstås hela kostnaden på den enskilda bilisten och då kan det bli riktigt dyrt. 

– De djurkollisioner som If ersatte under 2020 kostade i genomsnitt 32 500 kronor att reparera, så det är en betydande kostnad varje år, säger Johan Granholm. För att få ersättning för skador på din bil vid viltolycka så behöver du ha en helförsäkring på bilenDet finns även tilläggsförsäkring som innebär reducerad självrisk vid kollision med djur och den kan även ge viss ersättning vid halvförsäkring.

Observera hur If valt x-axelns skala som ger sken av större skillnader än de är i verkligen. Det är illa nog även utan sådana skalförskjutningar.

Trafikverket har uttryckt sig skeptiskt kring hur etablerade åtgärder som viltstängsel har hanterats. Kanske är dessa inte tillräckliga och ekodukter har därför börjat testas, en sådan är en bro över en större väg där djuren kan passera utan att konfronteras med trafiken. Viltstängsel har visat sig flytta problemen och kan invagga till en falsk trygghet för djur som vill över hittar oftast möjligheter ändå. I en del andra EU-länder är det betydligt vanligare med ekodukter, något som visat sig hjälpa.

För att hjälpa bilisterna på traven har VTI skapat en körsimulator som visats upp på mässorna strax innan pandemin gjorde sådana omöjliga. Det blev en ögonöppnare för många. Ett djur kommer oväntat och rör sig oberäkneligt, det är inte lätt att undvika en kollision. Kanske kan nya förarstödsystem hjälpa till men vi förleds att ha en övertro på sådana. Även vägskyltarnas varningar tenderar att ignoreras, kanske därför att de alltid finns på samma plats om vi undantar de få som flyttas runt. Det må finnas hur mycket fakta som helst om att de satts upp på rätt ställen men inte alla bryr sig om dem.

Kanske är Norges lösning med älgattrapper mer effektivt än en skylt? Bryr vi oss för lite om skillnaden mellan årstiderna, vi vet ju när vi bör vara extra försiktiga som i gryning och skymning då två av tre olyckor inträffar och när kalvarna stöts bort. Eller varför inte hämta den senaste informationen om din resväg på www.viltolycka.se eller i appen Viltolycka.

Med tanke på att antalet viltolyckor fortsätter att öka finns det nog tyvärr anledning att återkomma till ämnet, nya forskningsresultat och vilka åtgärder som Trafikverket faktiskt utför.

Men det finns krav även på bilister som råkat ut för en olycka. Enligt §26 i Jaktlagen och §40 i Jaktförordningen är du vid kollision med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn skyldig att anmäla händelsen till polis. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter. Dessutom ska platsen märkas ut på den sida av vägen dit djuret flytt, lämpligast med en vimpel som finns gratis på Svensk Bilprovning men även går att skriva ut på viltolycka.se. Har du ingen vimpel tar du vad du har, en plastpåse kan duga lika bra. Det gäller i synnerhet om djuret inte dör utan flyr in i skogen, när eftersök sker underlättar det för jägaren. Men markera även ett dött djur, då vet andra att olyckan är anmäld.

Viltslag / Antal olyckor2018–2020 / Antal olyckor2010–2012 / Ökning-minskning

Rådjur / 139 448 / 101 627 / +37 %
Vildsvin / 21 850 / 9 290 / +135 %
Älg / 16 160 / 19 184 / −16 %
Dovhjort / 9 429 / 2 861 / +230 %
Kronhjort / 1 303 / 858 / +52 %

Län / Viltolyckor per 1000 personbilar / Utveckling

Kalmar / 31 /+37 %
Kronoberg / 26 / +22 %
Södermanland / 23 / +65 %
Värmland / 22 / +28 %
Jämtland / 19 / +46 %
Gotland / 18 / +262 %
Uppsala / 18 / +48 %
Blekinge / 18 / +37 %
Östergötland / 16 / +47 %
Jönköping / 16 / +21 %
Örebro / 15 / +33 %
Dalarna / 14 / +17 %
Sverige / 12 / +40 %
Västra Götaland / 12 / +57 %
Halland / 11 / +32 %
Västmanland / 10 / +23 %
Skåne / 10 / +28 %
Gävleborg / 9 / +32 %
Västernorrland /8 / +18 %
Västerbotten / 8 / +43 %
Stockholm / 6 / +77 %
Norrbotten / 5 / +16 %

Bildcred huvudbild: Pixnio

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


− 4 = 5