Många fel på husbilar och husvagnar

Annons:

Bilprovningen har nu presenterat statistiken om besiktningen av husbilar och husvagnar under 2021 och det är vanligare med fel än de flesta föreställer sig. Var tredje husbil fick anmärkningar och var sjätte hade brister som krävde efterkontroll. För husvagnar uppges tre av tio ha brister och var femte fel som kräver ombesiktning. Bilprovningen menar att antalet fel på husbilar är anmärkningsvärd med tanke på att fordonsparken är ung, vanliga personbilars genomsnittliga ålder och körsträckor är betydligt högre.

Under 2021 besiktigade Bilprovningen närmare 11 000 husbilar och var tredje, 33,1 procent, fick minst en anmärkning. Högst andel hade Stockholms län med 38,5 procent och lägst Västerbottens län med 29,1 procent Den vanligaste orsaken var fel på komponenter i kommunikationssystemet som exempelvis strålkastare och övriga lyktor.

Var sjätte, 15,5 procent, hade fel som krävde efterkontroll vilket innebär att bristerna är så pass allvarliga att det behövs en fackmannamässig bedömning av att felen avhjälpts. Den vanligaste orsaken var, i likhet med husvagnar, anmärkningar mot komponenter i bromssystemet vilket bland annat kan orsakas av att fordonen står stilla i längre perioder.

– Att själv upptäcka fel i bromssystemet är svårt. Därför är det bra med regelbunden service, vilket säkert också är en självklarhet för många. Jag kan också tipsa om vår tjänst delkontroll bromsprov där vi kontrollerar bromsfunktion och att bromsarna fungerar lika bra på alla hjulen samt parkeringsbromsen, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen. 

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2020 och 2021 pekar på ett aningen försämrat skick på husbilarna. Andelen som fick anmärkningar ökade från 32,5 till 33,1 procent fel och andelen som hade fel med krav på efterkontroll ökade från 14,7 till 15,5 procent.

Husbilar med en totalvikt upp till 3 500 kilo kontrollbesiktigas första gången efter tre år i trafik, andra gången efter ytterligare två år och därefter varje år. Husbilar med totalvikt över 3 500 kilo kontrollbesiktigas senast ett år efter det datum som fordonet togs i bruk och därefter årligen.

När det gäller skicket på husvagnar hade tre av tio husvagnar brister och var femte fel som krävde efterkontroll.

Av de närmare 24 000 husvagnar som Bilprovningen kontrollbesiktigade under föregående år fick tre av tio, 29,3 procent anmärkningar. Högst andel hade Stockholms län med 41,1 procent och lägst Gotlands län med 19,7 procent

Var femte, 18,8 procent, hade fel som krävde efterkontroll. Den vanligaste orsaken var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet, bland annat beror på att husvagnar står stilla i längre perioder.

– Som husvagnsägare bör man vara uppmärksam på om husvagnen ”dunkar” till bilen vid lite kraftigare inbromsning. Det kan vara ett tecken på att påskjutsbromsens rörelsereserv är kort och bromsarna i behov av översyn, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen. 

En jämförelse mellan Bilprovningens statistik för 2020 och 2021 visar att andelen husvagnar som fick anmärkningar ökade från 28,7 till 29,3 procent. Däremot sjönk andelen som hade fel med krav på efterkontroll från 19,1 till 18,8 procent.

Husvagnar kontrollbesiktigas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

Bildcred: Bilprovningen

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


84 − = 77