Inget går upp mot fricamping

Annons:

I takt med att husbilarna blir fler har behovet av övernattningsplatser blivit allt större. Man skulle kunna säga att problemet blivit allt mer akut och på vissa ställen har lokalpolitiker och andra beslutsfattare dragit åt tumskruvarna ett varv för att, som de menar, stävja problemet.

Visserligen anläggs det fler och fler ställplatser och idag räknar man med att det finns plats för ungefär en tredjedel av antalet registrerade svenska husbilar. Under normala omständigheter skulle det kunna räcka men under semesterperioden kan det vara tufft att hitta de lediga platserna. Man vill ju även kunna välja var man ska övernatta, lite det som präglas av ordstävet att det är skillnad på att leva och överleva.

Något som verkligen tagit fart är att markägare som bönder, gårdsbutiker och liknande genom olika nätverk erbjuder husbilister och i vissa fall husvagnsägare att parkera en natt på deras ägor. För att få tillgång till platserna krävs medlemsskap i nätverket men sedan står man gratis eller åtminstone ganska billigt. Tanken är att den som övernattar gynnar exempelvis gårdsbutiken genom att handla det som erbjuds där istället för på stormarknaden.

Problemet är att antalet plattformar växer, och det finns fler än en per land. Campar man i Europa så måste man ladda ner ett antal appar för varje nytt land. Ett sådant nätverk är expansiva A-Camp som erbjuder platser över hela Norden och har ambitionen att bli en plattform i hela Europa. Nätverket är ganska nytt, det lanserades 2021, men har redan cirka 100 000 användare och har uppmärksammats av investerare som Centripetal Capital, Spintop Ventures och LRF vilka bidragit med runt 40 miljoner.

Visionen är att bli Europas bästa marknadsplats för hållbar turism menar medgrundaren Öjje Holt. Oavsett om det är A-Camp eller andra aktörer som välkända France Passion är idén densamma. Koppla ihop de som har mark där man kan stå med en husbil med som äger husbilen till ömsesidig nytta.

Nu vill husbilisterna ofta ha något mer än enbart en plats att stå på över natten. Planen för A-Camp är att användare ska kunna köpa upplevelser tillsammans med ställplatsen via deras plattform. Man vill göra något vare sig det handlar om att äta god mat eller att klättra i berg så plattformen ska täcka hela syftet med att resa, inte bara själva övernattningen.

Men konkurrensen är hård där Campcation och Hollistay är andra aktörer med motsvarande koncept som A-Camp. Och det kan finnas en poäng med flera, monopol är sällan det bästa även om det ur användarsynpunkt är enklare med bara en aktör. Ytterligare en konkurrent är den svenska allemansrätten som ger vissa möjligheter men vad gäller egentligen? Här nedan följer Länsstyrelsens riktlinjer.

På väg ut i naturen – vad gäller egentligen?

Allemansrätten ger oss en fantastisk möjlighet att vistas och röra oss i naturen – till fots, med cykel eller kanske till häst. Alla ska kunna njuta av Jämtlands vackra fjäll, skogar och vatten, både i dag och i framtiden. Därför finns några regler och lagar som vi alla måste ta hänsyn till. Håll dig till vägen och kör inte i naturen.

INTE STÖRA – INTE FÖRSTÖRA

När du vistas i naturen måste du alltid visa hänsyn till djur, natur, markägare och andra människor. Huvudregeln i allemansrätten är att inte störa eller förstöra. Viktigt att tänka på är att allemansrät- ten inte ger dig rätt att köra med motorfordon i skog och mark, på stigar eller stränder. Rätten att färdas och campa i motorfordon begränsas nämligen i terrängkörningslagen.

VAD INNEBÄR TERRÄNGKÖRNINGSLAGEN?

Terrängkörningslagen innebär att all körning av motorfordon utanför väg är förbjuden. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla och det gäller även på din egen mark, förutom vid skogsbruk och jordbruk. Anledningen till förbudet är att motordrivna fordon i naturen leder till skador på mark och växter och att det kan störa djur och människor.

Om du ska parkera ditt fordon kan du göra det precis intill vägen om du inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen.

VAD ÄR TERRÄNG?

All naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, stränder, parker, åkrar och ängar, räknas som terräng. Det gäller även stigar, motionsspår och leder som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk

VAD RÄKNAS SOM MOTORFORDON?

Motordrivna fordon är alla slags fordon som drivs med motor, till exempel bilar, husbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder och traktorer. Det gäller även om dessa fordon drivs med el.

CAMPING I TÄLT

Det går bra att tälta något enstaka dygn så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. Om ni är många som ska tälta eller om du är nära en bostad behöver du be markägaren om lov. Tänk på att inte tälta på ömtåligt underlag eller på mark som används för jordbruk eller planteringar

I NATIONALPARKER OCH NATURRESERVAT GÄLLER SÄRSKILDA REGLER
Ibland kan det vara tältförbud i hela området. Det finns informa- tionsskyltar i området som visar vad som gäller. Informationen finns även på www.lansstyrelsen.se/jamtland/besoksmal.

CAMPING MED HUSVAGN ELLER HUSBIL

Terrängkörningslagen gäller även vid camping med husvagn eller husbil. Att köra med husbil eller husvagn i naturen är alltså inte tillåtet.

Mer information om allemansrätten hittar du på Naturvårdsverkets webbplats: www.naturvardsverket.se

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


+ 64 = 74