Utsläppen av koldioxid från trafiken minskar

Annons:

Det preliminära resultatet visar att koldioxidutsläppen från trafiken minskade med 0,3 procent jämfört med 2020, trots att trafiken ökade rapporterar Trafikverket. Orsakerna är energieffektivisering, elektrifiering och en ökad andel biodrivmedel trots att personbilstrafiken och framförallt lastbilstrafiken ökade under året. För att nå målet till 2030 behöver utsläppen minskas i en takt med i genomsnitt cirka nio procent per år.

– Mer än en fjärdedel av den energi som vi nu använder inom vägtrafiken är fossilfri och förnybar. Mellan 2020 och 2021 ökade andelen från 24 till 26 procent, det beror framförallt på den höjda reduktionsplikten, säger Marie Hagberg Backlund, avdelningschef Trafikverket.

Utsläppen från nya personbilar minskade stort under året tack vare elektrifieringen av personbilarna. Minskningen beror till största delen på att andelen elbilar ökade från 10 till 19 procent i nybilsregistreringen. Nära varannan nyregistrerad personbil var laddbar förra året.

Andelen laddfordon i fordonsflottan är fortfarande låg, men ökar för varje år. Vid årsskiftet 2021/2022 var andelen laddbara personbilar i trafik 5,9 procent en ökning från 3,6 procent ett år tidigare. Koldioxidutsläppen för nya personbilar var i snitt 93 g/km under 2020 och sjönk till 75 g/km under 2021.

Sverige hade tidigare det högsta koldioxidutsläppet per kilometer för nya personbilar inom EU. Över åren har vi succesivt klättrat på listan och 2020 låg vi på andra plats inom EU efter Nederländerna med näst lägst koldioxidutsläpp på nya bilar. Sedan 2010 har utsläppen för nya personbilar halverats från ett genomsnittligt utsläpp på 153 g/km, till 2021- års genomsnitt om 75 g/km.

Dela gärna!

Annons:

1 Trackback / Pingback

  1. Avgasnormen Euro 7 blir försenad – Rolling Homes Webbtidning

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


57 + = 62