Tunga lastbilar får ofta ombesiktning

Annons:

Andelen brister hos tunga lastbilar är 64,1 procent vilket är högre än för något annat fordonsslag. Det visar utfallet av Bilprovningen besiktningsstatistik för 2021. Bilprovningen bedömer detta som allvarligt med tanke på att fordonens vikt, storlek och syfte; att ständigt vara i rullning med maximal last. 

Under 2021 kontrollbesiktigade Bilprovningen drygt 25 000 tunga lastbilar vilka har en totalvikt över 3,5 ton. 64,1 procent fick anmärkningar, en oroväckande hög andel.

Fordonsbesiktningsbranschen skriver i sin rapport att hälften av de tunga lastbilar som besiktigats fått körförbud. Det gäller de lastbilar som utnyttjat möjligheten till uppskjuten besiktning enligt omnibusförordningen. Siffran kan jämföras med 41,7 procent underkännande hos de som inte sköt upp sin besiktning. Fordon som belades med direkt körförbud ökade också med över 50 procent.

– Vi pratar här om fordon som är i så dåligt skick att besiktningsteknikern tvingas belägga bilen med ett omedelbart körförbud. I de fallen måste fordonet omgående repareras eftersom det bedöms vara en direkt fara i trafiken. Omnibusförordningen innebar att antalet sådana fall ökade markant vilket är mycket anmärkningsvärt, säger Tord Fornander, ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen.

Högsta andelen tunga lastbilar med fel hade Norrbottens län med 71,5 procent. Lägsta andelen hade Västra Götalands län med 53,7 procent. 

43,5 procent hade fel som krävde efterkontroll. Då är felen av sådan karaktär att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan de har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts. 

30,9 procent av felen berodde på en eller flera brister i bromssystemet, 16,5 procent i hulsystemet och 14,4 i styrsystemet. 

– Glappa styrleder är en av de brister som sticker ut. I värsta fall kan en styrled som separerar innebära att föraren förlorar styrningen och det vill nog ingen uppleva, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2020 och 2021 visar att andelen tunga lastbilar som hade fel med krav på efterkontroll ökade med 1,3 procentenheter, från 42,2 till 43,5 procent. 

– Ökningen av andelen fel kan bero på att fordonen rullade betydligt längre mellan besiktningarna 2020 och 2021 till följd av en tillfällig EU-förordning som infördes på grund av coronapandemin och innebar att tidpunkten för fordonsbesiktningen kunde förskjutas med upp till sju månader. Förordningen nyttjades av 76 procent av fordonsägarna, däribland många med tunga lastbilar, avslutar Per-Anders Blommefors.

En tung lastbil (totalvikt över 3,5 ton) kontrollbesiktas för första gången inom ett år efter att den togs i bruk och därefter senast 12 månader efter föregående besiktning.

Bildcred: Bilprovningen

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


41 + = 50