Trafikverket ökar övervakningen

Annons:

Trafikverket har i samarbete med 33 myndigheter och andra berörda aktörer presenterat en aktionsplan med 250 åtgärder för säker vägtrafik 2022-2025. Fokus ligger på hastighetsefterlevnad och nykterhet, därför ska antalet fartkameror öka och projekten med geofencing utökas. Målet är antalet omkomna i trafiken år 2030 ska ha sjunkit till 133 personer, 2021 omkom 210 personer vilket i ett historiskt perspektiv är lågt.

Varje år fram till 2025 ska ytterligare 40 mil väg få fartkameror, det gångna årsskiftet fanns cirka 2 300, Städer ska få ytterligare sänkt hastighet, 30 kilometer i timmen anges som norm, och elsparkcyklar ska få en högsta hastighet på gång- och cykelvägar på fem kilometer i timmen. Det nya varningssystemet för hastighetsöverträdelser i bilar, ISA (Intelligent Speed Assistance) blir obligatoriskt på nykonstruerade bilmodeller från 6 juli 2022 och övriga bilar som säljs nya från 2024.

Rapporten inleds

För att vägtrafiken ska vara långsiktigt hållbar krävs att den är säker. Det kan konstateras utifrån både regeringens mål för transportsystemet och målen för en hållbar utveckling enligt Agenda 2030. I den senaste infrastruktur- propositionen (prop. 2020/21:151) anger regeringen följande: ”För att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet”. Det betyder att tillgängligheten inom transportsystemet i huvudsak bör utvecklas utifrån bland annat de krav som följer av Nollvisionen.

När den så kallade Nollvisionens första fas tog slut 2020 antogs i februari 2020 en andra fas som gäller till 2030. Att målet blev just 133 omkomna beror på att medelantalet omkomna under perioden 2017 till 2019 blev 266 och strävan är att halvera antalet till 2030.

Bildcred: Polisen

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


− 1 = 5