Testfakta utser bästa pannlampan

Annons:

Tillverkare av pannlampor överdriver sin räckvidd, i vissa fall rejält. En pannlampa anges ha en räckvidd på 400 meter. i själva verket lyser den enbart 27 meter. Pannlampor har också stor variation i ljusets styrka och fördelning. Det visar Testfaktas laboratorietest som utser Cross Trail 7R från Silva till testvinnare.

– Vi såg väldigt stora skillnader i ljusstyrka och ljusfördelning mellan de olika lamporna. De mer ljusstarka lamporna med smala och intensiva ljusstrålar kan blända mycket mer än en lampa med välkonstruerad optik som sprider ljuset på ett bättre sätt, säger testledaren Ferenc Szabó på LightingLab.

På uppdrag av Testfakta har laboratoriet LightningLab i Ungern testat åtta olika pannlampor för under 1 000 kronor på svenska marknaden. I ett första moment mättes lampornas räckvidd, det vill säga på hur långt avstånd kan lampan lysa upp en yta. 

Resultaten visade på rejäla skillnader mellan tillverkarnas och laboratoriets uppgifter. Till exempel hävdar Jula att deras pannlampa av märket Anslut har en räckvidd på 400 meter, men vid testning lyser den inte mer än 27 meter. Ansluts korta räckvidd kan delvis förklaras med att den i stället har en mycket bred ljuskägla. Lampor med en smal ljuskägla får en längre räckvidd. Längsta räckvidden har Ledsavers från Kjell & Company som lyser 143 meter med en smal ljuskägla.

I ett annat testmoment mätte laboratoriet ljusstyrkans förändring under batteritiden. Testerna visar att de flesta lamporna lyser som allra starkast precis när man slår på dem. Effekten avtar därefter och går successivt ner mot noll.

– Den totala ljuseffekten, eller lumen, är högst precis efter det att lamporna tänds. Därefter sjunker lumen i olika takt beroende på uppvärmningen av lysdioderna och kvalitén på batteriet, säger Ferenc Szabó.

En av de lampor som tappade mindre i effekt var testvinnaren från Silva, men den lyser då inte lika starkt som många andra. Däremot klarade den att lysa med en stabil ljusstyrka under hela fem timmar – klart längst av alla lampor. Andra med betydligt starkare ljusstyrka, som Lumonite och Petzl, klarade bara att lysa cirka en timme och då med ganska stort effektfall under batteritiden.

Alla pannlamporna i testet lyser upp ett tre meter brett fält på 10 meters avstånd med bra ljusstyrka. De flesta med mer än 15 lux, vilket brukar vara riktvärdet för upplysta motionsspår. Ferenc Szabó från LightingLab skickar med en varning för den som bär dessa mycket ljusstarka pannlampor.

– De mer ljusstarka lamporna med smala och intensiva ljusstrålar kan blända bilförare, andra cyklister eller fotgängare och orsaka olyckor.

Fakta om testet

Testfakta Editorial har gett det ungerska laboratoriet, LightingLab Calibration Laboratory, i uppdrag att genomföra ett jämförande test av pannlampor.

Följande pannlampor har testats:

 • Silva Cross Trail 7R 600 lm
 • Olight H17S 600 lm
 • Petzl Swift RL Lamp 900 lm
 • Asaklitt Pannlampa 500 lm
 • Biltema Pannlampa LED 300 lm
 • Lumonite Vector 493 lm
 • Ledsavers Pannlampa 1000 lm 
 • Anslut Pannlampa LED 600 lm 

Pannlampor för utomhusaktivitet under 1 000 kronor.

Testet omfattar följande moment:

 1. Lampans ljusstyrka (lumen)
 2. Batterikapacitet
 3. Ljusstyrkans förändring under batteritiden (lumen)
 4. Ljusets räckvidd och styrka (lux)
 5. Ljuskäglans bredd (meter) och ljusstyrka (lux) vid ett avstånd på 10 meter
 6. Hanterbarhet
 7. Tålighet mot stötar (falltest)
 8. Tålighet mot vatten (regntest)

1. Lampans ljusstyrka

Lampans ljusstyrka (lumen) mäts i direkt anslutning till ljuskällan (lampan) och med lampan inställd på maximal ljuseffekt. Ljusstyrkan registrerar varje sekund från påslagning tills lampan slocknade eller inte längre gav stabilt ljus. *

2. Batterikapacitet

Lampans batteritid vid maximal ljuseffekt mäts från påslagning tills lampan slocknar eller inte längre ger stabilt ljus.

3. Ljusstyrkans förändring under driftstiden

Ljusstyrkans förändring under batteritiden registreras för varje sekund. *

* De flesta lamporna behöver en viss tid för att nå stabilt ljus. Ljusstyrkan vid påslagning är ofta betydligt högre än efter någon eller några minuters driftstid. De flesta lamporna i testet hade en successiv eller stegvis försvagning av ljusstyrkan under batteritiden.

4. Ljusets räckvidd och styrka

Ljusets räckvidd är en kombination av lampans ljusstyrka och hur lampan koncentrerar ljuset. Ju mer koncentrerad ljuskägla desto längre räckvidd. Mängden ljus som träffar en punkt på en vägg på ett visst avstånd mäts i lux, där 1 lux motsvarar en lumen per kvadratmeter. 0,25 lux motsvarar ungefär hur mycket en yta lyses upp vid fullmåne.

5. Ljuskäglans bredd (meter) och ljusstyrka (lux) vid ett avstånd på 10 meter

Ljuskäglans bredd på 10 meters avstånd och den genomsnittliga ljusmängden i det upplysta området (lux). Detta beräknas utifrån bredden på ljuskäglan där lampan ger minst 70 procent av maximalt ljusflöde. Detta kan jämföras med upplysta motionsspår som brukar ha en belysningsstyrka i marknivå på ca 15 lux.

6. Hanterbarhet

Laboratoriet bedömer komforten (hur de sitter på huvudet), hur enkla de är att förstå och använda samt hur enkla de är att ladda.

7. Tålighet mot stötar (falltest)

Lamporna släpps kontrollerat från en höjd på 1,80 meter mot en asfalterad yta, sex gånger från olika vinklar. Efter falltest kontrolleras funktion och lamporna inspekteras för eventuella skador.

8. Vattentålighet (regntest)

Lamporna placeras på ett rostfritt galler och utsätts för en 10 minuter lång dusch, motsvarande medelintensivt regn. Efter regntestet kontrolleras lampornas funktion.

Tolkning och betygsättning

Resultaten från de olika testmomenten har betygsatts på en skala från 1 till 10 där 10 är bäst. I totalbetyget har delbetygen från de olika testmomenten viktats samman med följande vikt:

 • Ljusegenskaper (testparametrar 1, 3, 4 och 5) 40%
 • Batteritid (2) 20%
 • Hanterbarhet (6) 20%
 • Hållbarhet och vattentäthet (7 och 8) 20%

Bildcred: PM Testfakta / Rickard Kilström

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


− 4 = 2