Svenska AFCAR i kräver tydliga regler i EU:s Data Services Act

Annons:

Vem äger rätten till de data som din bil kontinuerligt samlar in? Den frågan har successivt vuxit i betydelse i takt med att bilen snart vet mer om din körning än du själv kan berätta. Det gäller inte minst känslig data av personlig karaktär men även teknisk information om bilen.

Lobbygruppen svenska AFCAR med bland annat branschorganisationerna SBF och SFVF, har haft möte med Transportstyrelsen för att diskutera vikten av en lag som reglerar tillgången till fordonsdata för verkstäderna. En ny EU-förordning som består av två delar är under beredande inom EU:s utskott för den inre marknaden och konsumentskydd, IMCO. Beslutet ska tas inom kort.

– Det är helt avgörande att vi får till regler kring fordonsinformationen. Det handlar om bilverkstädernas rättigheter och fordonstillverkarnas skyldigheter, menar Bo Ericsson, ordförande för bilverkstadsorganisationen SFVF.

AFCAR (Alliance for the Freedom of Car Repair in Europe) försöker säkerställa att oberoende fordonsverkstäder och fristående bildelsleverantörers har rätt att konkurrera och framtidssäkra konsumenternas valfrihet. Gruppen som ett är initiativ av den Europeiska branschorganisationen för den fristående eftermarknaden, FIGIEFA.

Anledningen till krav på tydliga regelverk är att biltillverkare inte är så intresserade av att dela med sig av bilens information, utan hellre vill sköta uppdateringar av bilens system själva eller styra kunden till en verkstad som biltillverkaren väljer. Detta kommer, enligt AFCAR, att snedvrida konkurrensen. De menar vidare att konsekvensen blir färre verkstäder och därmed fördyrade ägandekostnader för bilägarna. Detta står i strid med EU:s förordning 461/2010 som vill stimulera konkurrens inom fordonshandeln.

EU har tagit fram en datalag (som består av Digital Services Act respektive Digital Markets Act) som ska införas, men den, Data Services Act, räcker inte på långa vägar i en tid när ”over-the-air”-uppdateringar redan finns, enligt AFCAR.

– AFCAR är tydliga med att det krävs ytterligare regler, branschspecifika regler, som reglerar marknaden på detaljnivå. Om den inte regleras kan oberoende verkstäder inte få samma information som de auktoriserade verkstäderna har tillgång till, något som även kommer att drabba bilägarna, det vill säga konsumenterna, säger Claes Åström, vd för SFVF.

Den moderate parlamentarikern Arba Kokalari är svensk ledamot i IMCO. Arba Kokalari är även förhandlare för partigruppen EPP, där Moderaterna ingår, i arbetet med att utforma Data Services Act respektive Data Markets Act.

– För oss är alltid utgångspunkten att det är det är konsumenten, bilens brukare, som bestämmer över bilens digitala innehåll samt att hela den fordonsgenererade datan ska vara tillgänglig i realtid även för fristående verkstäder, därför krävs det generellt en tydligare lagstiftning som slår vakt om dels konsumenternas valfrihet, dels verkstädernas rättigheter, säger Åström.

AFCAR har tagit fram en telematikplattform som de kallar S-OTP-plattform. Det står för The Secure On-board Telematics Platform. Tanken är att S-OTP ska säkerställa bilförarens integritet och genom GDPR låta kunden själv bestämma om de vill dela bilens information med verkstaden. 

Under 2022 kommer svenska AFCAR att intensifiera lobbyarbetet för de fristående verkstädernas rättigheter och konsumenternas valfrihet. Detta med anledning av EU-kommissionens pågående utvärdering av den nuvarande konkurrensregleringen för fordonsunderhållstjänster.

– Förblir vi passiva är risken är stor att lagstiftare, departement och myndigheter faller för det hårda lobbytryck som fordonstillverkarna utövar i frågan om äganderätt och tillgång till bilens hela digitala innehåll i realtid, därför krävs en lagstiftning som stärker såväl verkstäders som konsumenternas ställning, förklarar SBF:s, Bildelsgrossisterna, ordförande och tillika svensk talesperson för AFCAR, Johnny Bräster.

I svenska AFCAR ingår, utöver Sveriges Bildelsgrossisters Förening och Sveriges Fordonsverkstäders Förening även Fordonsverkstadsutrustarna och konsumentorganisationen M Sverige (tidigare Motormännen).

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


48 − = 43