Staten vill samla in uppgifter om din bils förbrukning

Annons:

Regeringens förslag innebär att bilens förbrukning på bilägarens bekostnad ska läsas av vid besiktningen och sparas i en databas. Utgångspunkten är att såväl förbrukningen som utsläppen ska kunna jämföras med de teoretiska värden som tas fram vid typbesiktningen. Regelns ska gälla samtliga drivmedel inklusive elbilar.

Det blir lite som historian om kartan och verkligheten, vilken är det som gäller? Sedan mätmetoden ändrades till WLTP har siffrorna stämt bättre mellan teori och praktik men helt ense är de inte.

Regeringen har därför föreslagit att bilens data ska sparas i en stor databas med chassinumret som grund om inte bilägaren uttryckligen säger ifrån. För att kunna samla in uppgifterna på föreslaget sätt krävs dock flera lagändringar och gäller enbart bilar som registrerats från årsskiftet 2020/2021. Registreringen föreslås börja den 1 april 2023.

Kostnaden för de 350 000 bilar som initialt berörs ska slås ut på samtliga besiktningar varför merkostnaden blir måttlig, åtminstone i början. I takt med att allt fler bilar omfattas av registreringen lär totalkostnaden successivt bli högre. Även om chassinumret inte ska presenteras i den sammantagna statistiken blir uppgifterna följaktligen identifierbara eftersom chassinumret är sökbart i bilregistret mot registreringsnumret och därmed ägaren.

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


83 + = 84