Så ser partierna på bonus-malus

Annons:

I vår poddserie Perspektiv intervjuade vi samtliga riksdagspartiers företrädare om hur de ser på det i husbilssammanhang hårt kritiserade skattesystemet bonus-malus. Systemet infördes i strid med Transportstyrelsens rekommendation den 1 juli 2018 och har ökat beskattningsnivån från cirka 6 000 kronor till cirka 35 000 per år.

Problemet är att det i praktiken inte finns några alternativ till dieseldriften inom fordonskategorin och att det då inte blir ett styrmedel utan mer en straffbeskattning.

Minskningen i försäljningen slog hårt och nivåerna från före skattehöjningen som skett i flera steg har minskat nyförsäljningen och inneburit att fordonsparken blivit äldre. Med utgångspunkt från att ett nyare fordon är “renare” blev resultatet inte att utsläppen minskade, tvärtom rullar nu de “smutsigare” fordon som en större andel av husbilsflottan. I övriga Europa är andelen “renare” husbilar större och intresset når hela tiden nya rekord.

Samtliga partier skickade politiker som sitter i riksdagens trafikutskott och Vänsterpartiets representant är ordförande i Trafikutskottet.

Det står utom all tvivel att skattesystemet slår extra hårt mot just husbilar och inget annat land inom EU har någon motsvarande nivå. För att mildra effekten infördes nyligen en speciell regel om skattebefrielse vid avställning vilken minskade “karenstiden” från 15 dagar till fyra. Det innebär att den som utnyttjar regelverket maximalt kan få ner skatten till samma nivå som innan systemet infördes.

En husbil som omfattas av bonus-malus och ställs av behöver vara avställd i minst fyra dygn i följd för att slippa skattedebitering för de avställda dagarna. Kör man över helgen och ställer av på söndagen slipper man därmed fordonsskatt om det inte ställs på tidigare än påföljande fredag. Avställningsdygnet är skattebefriat vilket gör att ägaren debiteras skatt för två dagar. I normalfallet kostar det då 200 kronor att köra över en normal helg. Avställningen är enkel att utföra via Transportstyrelsens hemsida eller app.

Ligger husbilen utanför bonus-malus är karenstiden 15 dagar och det innebär att husbilen måste vara avställd minst 15 dygn i följd för att inte skatt ska debiteras för den avställda perioden.

Idag är det bara två av partierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som försvarar bonus-malus med nuvarande utformning för husbilar.

MILJÖPARTIET

Anser att bonus-malus även bör omfatta husbilar. Har inte för avsikt att undanta dessa eller genomföra några lättnader.

SOCIALDEMOKRATERNA

Anser att bonus-malus även bör omfatta husbilar och är nöjda med att antalet karensdagar minskades.

CENTERPARTIET

Anser att bonus-malus inte bör omfatta husbilar. Har för avsikt att undanta dessa men vill ha något system som premierar lägre utsläpp.

VÄNSTERPARTIET

Anser att bonus-malus har slagit snett och att kritikerna fått rätt. Någon typ av förändring krävs.

LIBERALERNA

Vill bryta ur husbilar från bonus-malus

KRISTDEMOKRATERNA

Vill bryta ur husbilar från bonus-malus

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vill bryta ur husbilar från bonus-malus

MODERATERNA

Vill bryta ur husbilar från bonus-malus

Här kan du lyssna på respektive intervjuer där företrädarna ger mer detaljerad information om sina partiers synpunkter på bonus-malus, vägunderhåll och allmän syn på trafikpolitiken.

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


6 + 1 =