Riksdagens trafikutskott har tröttnat på dålig miljöbesiktning

Annons:

Regeringen vill att Transportstyrelsen ska utreda om miljökontrollen är tillräcklig i samband med kontrollbesiktningen. Detta uppmärksammas av Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) som skriver att Sverige sedan 2018 har några av EU:s lägsta krav vad gäller avgasrening. De menar att det är ett mindre uppmärksammat hot mot liv och hälsa som orsakar flera tusen förtida dödsfall varje år. Frågan är om dagens metoder håller måttet.

Kravet kommer från en majoritet av partierna i riksdagens trafikutskott som tröttnat på passiviteten och kräver att regeringen utreder vilka konsekvenser de lägre svenska kraven på miljökontroll har fått i jämförelse med miljökontrollen i andra länder i EU. Studier visar att problemet med luftföroreningar är större än man tidigare trott. Initiativet i Trafikutskottet stöds av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Det är dock bara någon vecka sedan Trafikverket gick ut med information om att utsläppen av skadliga ämnen från trafiken minskar. Då skrev Trafikverket

Det preliminära resultatet visar att växthusgaser från trafiken minskade med 0,3 procent jämfört med 2020, trots att trafiken ökade. Orsakerna är energieffektivisering, elektrifiering och en ökad andel biodrivmedel.

Nu skriver FBB att nivåerna av partiklar, kvävedioxid och marknära ozon fortfarande är oacceptabelt höga på många platser. Utsläppen kan minskas genom att se till att avgasreningssystem och partikelfilter i dagens bilar verkligen fungerar och att kontrollen ska ske vid den återkommande fordonsbesiktningen. Fordon med icke-fungerande eller bristfällig avgasrening får i många fall godkänt trots att FBB i flera år har varnat för effekterna av det bristande regelverket.

– Vi som utför besiktning har i flera år larmat om att fordon med undermålig avgasrening släpps igenom besiktningen. Utsläppen från trafiken är ett seriöst hälsohot som måste tas på lika stort allvar som trafiksäkerheten. Sverige får inte vara sämst i EU på att ställa relevanta krav. Nya forskningsresultat visar att avgaser har värre effekter för liv och hälsa än vad som tidigare varit känt. Det borde alla reagera på, säger Tord Fornander, ordförande för FBB.

Detta skulle kunna vara ett problem på husbilar som nästan uteslutande drivs av dieselmotorer. Partikelfiltren skiljer sig åt mellan motortyper och euroklassningar men kan generellt beskrivas som en dyrare reparation som sällan uppmärksammas vid en normal service.

– Det går inte att hänvisa till den utvärdering som tidigare gjorts, bland annat för att den enbart omfattade vissa lätta bensinbilar. Vi ser mycket tydligt i våra siffror och dagligen på stationerna att det sedan 2018 godkänns mångdubbelt fler fordon, som med tidigare regelverk inte hade godkänts, enligt Tord Fornander.

Länk till Trafikutskottets betänkande TU 2021/22:TU7:

Väg- och fordonsfrågor Trafikutskottets Betänkande 2021/22:TU7 – Riksdagen

Bildcred för genrebilden som inte har någon anknytning till texten: Besikta

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


− 1 = 1