Oroväckande dåligt skick på tunga släp

Annons:

Av de drygt 19 000 tunga släp, över 3,5 ton, som Bilprovningen besiktigade under 2021 hade sex av tio, 58,7 procent, brister med krav på efterkontroll. Bilprovningen bedömer skicket på fordonsslaget som oroväckande.

Fyra av tio tunga släp, 43,6 procent, hade fel som krävde efterkontroll. Det innebär att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts. Majoriteten av felen berodde brister i bromssystemet, hjulsystemet och i styrsystemet.

1,6 procent av de tunga släpen fick körförbud. I samtliga fall bedömdes fordonet utgöra en uppenbar fara med risk för haveri, främst till följd av otillräcklig bromsförmåga och allvarliga rostskador. Inget annat fordonsslag har lika stor andel. Högsta andelen tunga släp med körförbud hade Västerbottens län med 3,3 procent. Lägsta andelen hade Uppsala län med 0,4 procent. 

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2020 och 2021 pekar på en marginell minskning. Andelen tunga släp som hade fel med krav på efterkontroll sjönk från 44 till 43,6 procent och andelen som fick körförbud minskade också, från 1,7 till 1,6 procent. 

Ett tungt släp (totalvikt över 3,5 ton) kontrollbesiktas för första gången inom ett år efter att det togs i bruk och därefter senast 12 månader efter föregående besiktning.

Bildcred: Bilprovningen

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


3 + 6 =