Nyregistreringar 2021

Annons:

När det nu går att summera försäljningen av nya husbilar och husvagnar för helåret 2021 kan det konstateras att vi återigen fått en ökning för båda kategorierna och det blev enligt HRF det fjärde bästa året någonsin för husbilarna.

Att de olika statistiksammanställarna sinsemellan redovisar så olika siffror är ett problem och ger ett förvirrat intryck. Det gäller främst husbilar där fler redovisar statistik och skillnaderna kan vara mycket stora.

HRF menar att det under hela 2021 nyregistrerades 5 066 husbilar vilket ger en ökning med 26,3 procent mot 2020, medan Trafikanalys (Sveriges officiella statistik) räknar till 6 324 och en ökning med 36 procent. Skillnaden beror på vad som räknas in där fordon äldre än sex månader som inte tidigare registrerats på en slutkund bedöms på olika sätt och likaså direktimport men det är ändå orimligt stora avvikelser.

Trafikanalys skriver i sin förklaring till statistikskillnaderna att deras nyregistreringar innehåller alla fordon som kommit in i Transportstyrelsen vägtrafikregister. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter om nyregistrerade personbilar som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och exkluderas bilar som är direktimporterade. Visserligen redovisar vi inte BIL Swedens uppgifter eftersom de inte är inriktade på husbilar och husvagnar men det ger en viss förklaring till skillnaderna.

Statistikföretaget Vroom har en tredje uppfattning om antalet registrerade husbilar, de redovisar 4 268 för helåret 2021 vilket ger en ökning med 17 procent. För december anger de exakt 100 vilket är en minskning med sju procent.

Även de skattehöjningar som införts vid specifika datum spelar spratt i statistiken eftersom många handlare då registrerat in lagerförda husbilar för att undvika skattehöjningen för de kommande kunderna. Det var speciellt tydligt när Bonus-Malus infördes halvårsskiftet 2018. HRF valde då att avstå från sin traditionella månadsredovisning under andra halvåret 2018 men statistikföretaget Vroom redovisade att husbilar slog nytt rekord i juni 2018 med 3 188 nyregistrerade husbilar vilket var nästan tre gånger så många bilar som i maj när det tidigare rekordet sattes. Denna inregistreringstopp av lagerbilar betades senare av men inte förrän våren 2019 hade alla dessa husbilar rullat ut på vägarna. Under 2021 infördes en ytterligare skärpning av Bonus-Malus vilket innebar en skattehöjning på cirka tio procent men detta medförde inte några massiva inregistreringar för husbilar men marssiffran totalt blev dubbelt så hög som den i februari. Den planerade men uppskjutna höjningen 2022 träder troligen ikraft vid halvårsskiftet.

HRF menar att årets ökning har sin grund i swemestertrenden som är en följd av coronan och dess reserestriktioner, allt fler semestrar på hemmaplan och det gäller samtliga länder i Europa där flygresorna minskat drastiskt. Till skillnad mot hotellnäringen går campingbranschen mycket bra, vissa platser har till och med ökat medan framför allt campingar som levt på turismen från Norge tappat mycket. Men ser man på både husbilar och husvagnar i ett europeiskt perspektiv är ökningen så kraftig att fabrikanterna nu bygger ut tillverkningskapaciteten och samtliga länder redovisar mer eller mindre kraftiga ökningar.

Vid halvårsskiftet 2021 redovisade tyska CIVD (Caravaning Industrie Verbandes Deutschlands) att det sålts 48 500 husbilar vilket jämfört med första halvåret 2020 var en ökning med 22 procent. Dessa siffror nåddes trots leveransproblem på grund av tidvis stängda fabriker, allvarliga störningar i leveranskedjorna och akut brist på halvledare. Som exempel på branschens kraftiga expansion kan användas skillnaden mellan hela 2017 och första halvåret 2021 där helårssiffran för 2017 är lägre än den för första halvåret 2021.

RV Industry Association, RVIA, representerar ungefär 400 tillverkare av husvagnar, husbilar och deras tillbehör. 98 procent av tillverkarna I USA är medlemmar och 60 procent globalt. Den senaste rapporten de redovisat gav ett nytt månadsrekord, augusti 2021 blev den bästa augusti någonsin.

Sammantaget är det lätt att hålla med HRF som rekommenderar alla som går i köptankar inför 2022 att slutföra köpet så tidigt som möjligt då inget tyder på att efterfrågeökningen kommer att minska det närmaste året. Tvärtom flaggar många fabrikanter för längre leveranstider.

Husvagnsregistreringar för december 2021 (HRF)

Under december månad 2021 registrerades 70 husvagnar. (Motsvarande månad förra året registrerades 80.) Hittills under 2021 betyder det 3 869 registrerade husvagnar mot 3 613 under samma period 2020. Detta innebär en ökning med 7,08 procent.

Husbilsregistreringar för december 2021 (HRF)

December månads husbilsregistreringar visar 141 nyregistreringar, medan det i december föregående år registrerades 148. Hittills under kalenderåret 2021 har det totalt registrerats 5066 husbilar, medan det under motsvarande period 2020 hade registrerats 4011. Detta innebär en ökning med 26,30 procent för år 2021.

REFERENS

SCB, vilket är Trafikanalys, redovisar att det under 2021 såldes 6 324 nya husbilar vilket är en ökning med 36 procent mot de 4 647 de redovisade 2020.

Trafikanalys redovisar samtidigt att antalet nyregistrerade personbilar under 2021 ökade med fyra procent mot 2020 men december som enskild månad minskade med hela 19 procent. De redovisar vidare att skillnaderna under året varit stora och att första halvåret uppvisade rekord medan dessa ökningstal förbyttes i minskningar under andra halvåret, där minskningen i oktober var hela 28 procent.

De redovisar även uppdelningen på olika drivmedel där klimatbonusbilar utgör 43 procent mot 31 procent under 2020. Under hela 2021 inregistrerades det 57 881 batteridrivna elbilar BEV, 24 137 elhybrider och 78 200 laddhybrider med en anmärkningsvärt hög siffra för BEV, 10 082, under december. På årsbasis är nu ungefär var sjätte inregistrerad bil en batteridriven BEV.

Det innebär att den procentuella ökningen för BEV i december blev hela 53 procent jämfört med december 2020 men månadssiffrorna varierar våldsamt, från 1 161 till 10 082, och december månads siffra blev ungefär dubbelt så hög som genomsnittsmånaden. Anmärkningsvärt är även att laddhybriderna under december minskade med 35 procent. Antalet nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i december jämfört med samma månad ifjol, med 35 respektive 48 procent.

Statistikföretaget Vroom särredovisar försäljningen till företag respektive privata köpare och eftersom de flesta husbilar köps av privatpersoner är en jämförelse med vanliga personbilars försäljning till privatpersoner en god indikator. I december levererades 13 442 nya personbilar till privata köpare vilket är en minskning med 2,2 procent jämfört med december 2020 och för hela 2021 levererades enligt Vroom 142 141 stycken vilket är en ökning med 7,3 procent jämfört med 2020. Det innebär att ökningen, enligt Vroom, med 17 procent för husbilar är väsentligt högre än för vanliga personbilar medan antalet anges till 4 268, lägst av både SCB och HRF.

KVD, som även äger Forsbergs Fritidscenter, använder sig av statistikföretaget Vrooms underlag och de redovisar ett historiskt tapp av begagnathandeln under det fjärde kvartalet. Totalt såldes 295 674 bilar vilket är 38 754 färre än året innan och den lägsta siffran som registrerats under något kvartal sedan mätningarna startade 2014. Den svaga avslutningen på året innebar även att försäljningen minskade med 1,1 procent för helåret. Tidigare har begagnathandeln redovisat en kraftig ökning under flera år och dessutom har priserna på andrahandsmarknaden efterhand stigit och ligger nu på all time high.

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


+ 32 = 36