Nya körkortsdirektivet kan ge 4,25 ton på B-kort

Annons:

Arbetet med det nya körkortsdirektivet pågår för fullt och nästa svarsrunda ska avslutas inom ett par månader för att beslut ska kunna tas 2024. För husbilister är den stora frågan vilken totalviktsgräns som ska gälla för B-behörigheten och den är uppe till diskussion.

Idag gäller 3,5 ton men man får koppla på ett lätt släp, ett sådant har en högsta totalvikt på 750 kilo, vilket ger en högsta tågvikt på 4 250 kilo. Förslaget är att B-behörigheten totalviktsgräns ökas till 4,25 ton även om det bara är ett fordon, inte som nu uppdelat på bil och släp.

Körkortsdirektivet är avsett att ge samma behörigheter oavsett vilket av EU:s medlemsländer som utfärdat körkortet. Samordningen har skett i steg vilket lett fram till en rad undantag i flera länder eftersom en grundprincip är att den behörighet körkortet hade vid utfärdandet fortsätter att gälla så länge som körkortet är giltigt. Upphör körkortet att gälla, exempelvis om det återkallas under en period för någon trafikförseelse eller så kallad medicinsk återkallelse, gäller de regler som finns vid återlämnandet. Undantagen brukar kallas farfarsrättighet och närmast aktuellt i Sverige är att de som tagit sitt B-kort före 1 juli 1996 får köra en personbilsregistrerat fordon oavsett totalvikt eftersom det inte fanns någon viktgräns när deras körkort utfärdades. Körkortet ska tala om vilken behörighet innehavaren har men detta undantag framgår inte av det fysiska körkortet vilket är ett problem utomlands.

1996 var husbilar en marginell företeelse och man införde personbil klass II, en väldigt svensk fordonskategori, som på ett pragmatiskt sätt löste frågan om ambulanser och andra liknande tyngre personbilar. Men fordonskategorin personbil klass II är inte någon internationellt godkänd fordonskategori vilket ställer till problem vid körning utomlands.

Skulle totalviktsgränsen höjas kommer detta att omfatta även tidigare utfärdade B-behörigheter då en annan allmän rättsregel kommer in, ger nya regler tillåtelse för en tidigare förbjuden handling gäller den nya.

Sedan ett par år godkänner körkortsdirektivet att enskilda länder inför regeln att man på B-behörigheten får köra ett fordon på 4,25 ton om det är ett nollutsläppsfordon, exempelvis en eldriven Ducato (BEV). Det finns dock fler krav, det ska vara avsett för godstrafik, föraren ska vara minst 21 år och haft B-behörighet i minst två år. Därför omfattas inte dagens husbilar av detta undantag även om de skulle vara batteridrivna. Sverige har valt att inte införa detta undantag.

Vad är då skillnaden mellan B-kortets tågvikt och B96? På B får inte släpet väga mer än 750 kilo medan B96 tillåter släp, läs husvagn, med en högre totalvikt än 750 kilo. Allt inom tågvikten på för B högst 4 250 kilo under förutsättning att dragfordonets totalvikt är 3 500 kilo, på B96 är det som princip bara dragfordonet maximala släpvagnsvikt och de sammanlagda totalvikterna på 4 250 kilo som man behöver ta hänsyn till. Vi på Rollinghomes vill påpeka att Transportstyrelsen har haft ett fel i sin text på hemsidan, du får alltid koppla på ett lätt släp och köra med B-behörighet oavsett när det är utfärdat.

Kort sagt vore det logiskt att höja B-behörigheten till 4,25 ton och ta bort rätten till lätt släp om tågvikten överstiger denna gräns. Det skulle i praktiken innebära att det krävs minst BE för att köra en tågvikt högre än 4,25 ton om inte, för svensk del, körkortet är utfärdat före 1 juli 1996 och aldrig återkallat.

Men farfarsrättigheterna kan ibland ge märkliga effekter som när man tog en E-behörighet, vilket mest berör husvagnsägare. Om E-behörigheten togs med en automatväxlad bil gäller att om tågvikten överstiger 3 500 kilo med tungt släp måste dragbilen vara automatväxlad, annars inte om B-behörigheten inte är villkorad för automatväxlad bil. Denna regel är nyligen ändrad och om man har denna körkortskombination kan man byta det gamla körkortet mot ett nytt där dagens regelverk framgår.

Om det nya regelverket genomförs blir det mer logiskt men kommer samtidigt att ge fler undantag. Husbilsbranschen har lobbat för att det ska bli 4,25 ton på B-behörigheten vilket skulle göra problematiken med överlast mindre. Vet man om att lastvikten inte räcker till är det lämpligt att haka på ett lätt släp, på så sätt får man ytterligare cirka 500 kilos lastvikt om det lätta släpets egenvikt är cirka 250 kilo. På så sätt kan man undvika böter eller, om överlasten är större, körkortsåterkallelse. Även dessa regler ändrades nyligen och överlast räknas nu mot totalvikten, inte som tidigare mot tillåten lastvikt.

De tillverkare som vill utveckla batterdrivna elbilar inom basfordonssegmentet till husbilar har det tufft inom dagens regelverk. Det, menar Bjarne Eikefjord i NBCC, Norsk Bobil- og Caravanclub, talar för en regeländring till 4,25 ton när han uttalar sig till bobilverden.no

– Når jeg sier at vi har trukket trafikksikkerhetskortet så er det fordi vi argumenterer med at det er mer trafikksikkert å kjøre en bil på 4250 kg uten tilhenger enn å kjøre en bil på 3500 kg med en ubremset tilhenger på 750 kg hengende bak. Det er lov i dag

Svaret Eikefjord fått från politiken får honom att tro på att det kommer att bli en förändring

– Det problem som rapporteras i din framställning har identifierats väl i våra utredningar och den troliga politiska åtgärden kommer att utvärderas i enlighet med principerna om bättre lagstiftning.

Även om den nya totalviktsgränsen skulle höjas är det ingenting som kommer att börja gälla i morgon, ändringar i EU:s direktiv är en långsam process. Direktivet kan vara klubbat före utgången av 2024 och därefter följer införandet i respektive länders lagsystem. Men sannolikt kommer det, beroende på stämningsläget i diskussionerna, påverka modellutbudet tidigare än så.

Bildcred: AL-KO

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


7 + = 9