NTF anklagas för att ha varit ”genomkorrupt”

Annons:

DN ger i en längre och låst artikel bakgrunden till den uppseendeväckande och skandalartade konkursen i NTF som vi på Rolling Homes uppmärksammade häromdagen. De flesta känner nog igen NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, som genomfört en rad uppmärksammade kampanjer under sin sekellånga existens och varit remissinstans till Trafikverket som finansierat verksamhet med stora skattebelopp, mellan 2015–2021 skulle det sammanlagt gälla 103 miljoner kronor varav upp till 30 miljoner inte ska ha använts på föreskrivet sätt.

Historian kryddas dessutom med att NTF leddes av en generalsekreterare som var den före detta socialdemokratiska riksdagsledamoten, Marie Nordén.

Situationen i NTF uppmärksammades av visselblåsare i slutet av 2021 då Trafikverket tillsatte en utredning men de har ännu inte fattat beslut om de kommer att polisanmäla NTF Riks. Vidare uppges att Marie Nordén ville mörka den påstådda korruptionen.

Revisionsrapporten är inte nådig och utesluter inte kan inte att det kan röra sig om brott

– Det är omöjligt att säkerställa hur stora delar av bidragen som använts.

– Det är genomkorrupt, säger en av visselblåsarna, Malte Burwick, chef för NTF Öst, till DN.

NTF:s styrelseordförande Benny Örnerfors avgick med omedelbar verkan den 12 april då han i ett brev till övriga styrelsemedlemmar skrev

– Utvecklingen av NTF har blivit något helt annat än det som beskrivits för mig.

Dagen därpå beslöt den övriga styrelsen enhälligt att försätta föreningen i konkurs.

– Jag har aldrig varit med om något liknande som hur pengar hanteras inom NTF. Det är djupt oprofessionellt och genomkorrupt. Man beviljas medel som skulle ha gått till olika projekt men som i stället gått till att hålla sig med såväl fler tjänster som högre lönenivåer. Och till påkostade chefs- och ordförandekonferenser och medarbetardagar, uppges Burwick ha sagt.

Burwick ska, när han upptäckte oegentligheterna, ha vänt sig till Marie Nordén vars reaktion var att försöka mörka det Burwick upptäckt. Han uppger vidare att hon hotat med att utesluta NTF Öst. I ett mejl som hon skickade till honom i oktober 2021 skrev hon enligt DN:

– Jag ber dig att inte gå vidare med dina planer att gå till Trafikverkets revisorer. Inte för att vi har något att dölja, det visar tidigare revisioner. Utan för att denna typ av påståenden/anklagelser kan skada NTF som organisation som du säger att du värnar om.

Marie Karlsson-Tuula som är professor i civilrätt vid Handelshögskolan Karlstads universitet har enligt DN tagit del av mejlväxlingar, projektredovisningar och Trafikverkets revisionsrapport. Hennes uppfattning återges som att det är ”helt klart” rör sig om ekonomisk brottslighet. Hon uppges anse att en förundersökning gällande bland annat bokföringsbrott, förskingring och trolöshet mot huvudman bör inledas.

Marie Nordén hävdar enligt DN att det ”framför allt har handlat om olika syn på verksamhetsinriktningen” och påstår att hon aldrig velat tysta Burwick. Istället hävdar hon att NTF Riks varit ”ansvarsfulla med skattebetalarnas pengar”.

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


− 1 = 1