Nästan en miljon sålda fritidsfordon i Europa 2021

Annons:

Normalt rapporteras det enbart om försäljningen av nya husbilar och husvagnar men lika viktigt för att spegla intresset är hur stor den totala försäljningen är och i den ingår förstås även försäljningen av begagnade fordon. Då talar vi om en mer svindlande summa för fritidsfordon än vi är vana att höra, den var snubblande nära en miljon under 2021.

Siffrorna speglar även marknadsskillnaderna mellan husbilar och husvagnar. Husvagnarna har funnits längre på marknaden och finns totalt i större antal än husbilar och det gör att relationen mellan nytt och begagnat blir olika. De senaste registreringsskillnaderna i Sverige för nytt får tjäna som exempel. Det finns cirka 300 000 husvagnar i Sverige och 100 000 husbilar medan nyförsäljningen enligt senaste statistiken är i stort sett lika stor. Det är lite ovanligt, i ett längre perspektiv (cirka fem år) har relationen snare varit tre nya husbilar på två husvagnar. Går vi längre tillbaka har husvagnarna dominerat eftersom trenden med husbilar på allvar började för cirka femton år sedan då det såldes en ny husbil på tio husvagnar. Det har varit en svindlande resa som satt fokus på husbilar trots dominansen av husvagnar i ett totalt perspektiv. Att relationerna ändrats det senaste året brukar tillskrivas yttre faktorer som brist på basfordon och halvledare och inte ett minskande relativt intresse för husbilar.

Enligt ECF ser relationerna i Europa som en helhet ut så här för husvagnar. Det säljs ungefär fyra begagnade husvagnar för varje ny, 19 procent respektive 81. Det totala antalet fordon som nysåldes eller bytte ägare anges till 408 068 varav de nya stod för 78 739. Den totala marknaden är därmed cirka fem gånger större än nyförsäljningsmarknaden.

När det gäller husbilar var det totala antalet 560 367, alltså i grova tal såldes eller byttes det sex husbilar mot fyra husvagnar. Även i övriga Europa är antalet husvagnar större än antalet husbilar eftersom husvagnsförsäljningen pågått under betydligt fler år. Relationen inom kategorin husbilar är relationen en till två, 32 procent mot 68 procent, för varje nysåld husbil byter två begagnade ägare. Den totala marknaden är därmed cirka tre gånger större än nyförsäljningsmarknaden.

För enbart begagnade fritidsfordon har husbilar nyligen börjat dominera, 2021 var relation 54 procent av alla byten en husbil och 46 procent en husvagn. När den relationen diskuteras måste man även ta hänsyn till hur lång ägarperioden är och utan att kunna ange några specifika tal är det uppenbart att en husvagn generellt sett ägs under en längre period. Det totala antalet byten var 708 392 mot 260 043 och tillsammans blir det 968 435 eller strax under en miljon.

I Sverige såldes det 20 264 begagnade husbilar under 2021 men vilka siffror ECF använder sig av anges inte men får förutsättas vara Sveriges officiella statistik, Trafa (SCB). När det gäller husvagnar var antalet byten 9 673. Det betyder att för varje försäljning av en begagnad husvagn sker det två för husbilar.

Samtliga siffror får tas med en viss nypa salt, inte ens i Sverige råder det samstämmighet om hur stor nyförsäljningen är. De tre statistikföretag / organisationer vi på Rolling Homes redovisar månadsvis Vroom, SCB och HRF har sinsemellan stora differenser och märkesligan baseras på HRF:s statistik

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


57 + = 61