Mackar i glesbygd kan få stöd

Annons:

Den 1 juli 2022 träder nya regler för bensinstationer i kraft, regler som innebär att alla rörledningar under jord behöver säkras mot rost och fukt vilket syftar till att förhindra spill och miljöskador. Detta är i sig en bra miljöinsats men mackägare i glesbygden har inte getts ekonomiska eller administrativa förutsättningar för att genomföra dessa ändringar. Klockan tickar nu alldeles för fort för att hinna genomföra de åtgärder som behövs.

Småföretagarnas Riksförbund framhåller på sin hemsida att driften av en mack i glesbygden är en ren samhällsservice som innebär stora problem eftersom lönsamheten på drivmedel är minimal eller obefintlig. De skriver vidare att macken är ett viktigt nav i vardagen och är den plats som håller glesbygden levande. Utan mackarna som levererar service och samhörighet riskerar de små byarna att helt dö ut.

I den gällande budgeten finns ett investeringsstöd för att mackägare ska kunna kompenseras för byte av rörledningar men problemet är att dessa pengar i dagsläget inte är sökbara. Att veta att utlovade pengar finns avsatt i budget men inte betalas ut sätter en hård tidspress på landsbygdens mackägare. Även om pengarna skulle betalas ut imorgon, vilket inte är troligt, blir det svårt att hinna med att genomföra byten av rörledningar. Det finns för få entreprenörer som kan genomföra grävningarna, priserna riskerar att öka samt är det endast några månader om året som det går att gräva.

Småföretagarnas Riksförbund har föreslagit att de småföretagande mackägare i glesbygdsområdet får dispens att genomföra åtgärder fram till 2024. Då får mackägarna utrymme att söka stöd, få in pengar på kontot så att entreprenad kan upphandlas och genomföras när det är möjligt.

Är du ute och kör på mindre vägar kan du förstås hjälpa landsortsmackarna genom att tanka där. På så sätt kan var och en hjälpa till att minska antalet nedläggningar.

Bildcred: Pixabay / Nhelia

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


4 + 4 =