Kraftigt ökade rättigheter i konsumentköplagen 2023

Annons:

Regeringen föreslår kraftigt ökade rättigheter för konsumenterna i en ny konsumentköplag som nu lämnats för remissbehandling. Dagens lag ger konsumenten en reklamationsrätt på tre år men för att konsumenten inte ska ha bevisbördan gäller sex månader. Tiden därefter måste konsumenten visa att felet funnits från början.

Konsumenträtten är föremål för många missuppfattningar där den viktigaste är vilken garanti som gäller på en produkt. Ordet garanti förekommer inte i lagstiftningen utan en konsument har en reklamationsrätt. Om felet, avvikelse från normal standard enligt fackmannamässig bedömning, inträffar inom sex månader från köpet har säljaren bevisbördan, därefter ska köparen bevisa att så är fallet. De sex månaderna föreslås nu utökas till två år. Det innebär med mer rakt språk att det som kunden uppfattar som lagstiftad garanti ökar från sex månader till två år. Felet ska även ha funnits från början även om det inte visar sig förrän senare.

Bilköp är extra svåra att hantera lagstiftningsmässigt eftersom bilar är komplexa produkter där även bedömningar om vad som är normalt skick kommer in i bilden, inte minst för husbilar. Bilar ligger därför i topp när det gäller klagomål hos Allmänna Reklamationsnämnden. Ofta känner konsumenten att bilen utlovats vara i bättre skick än den i verkligheten är och felen kan dessutom vara dyra att åtgärda.

Om regeringens förslag går igenom innebär det enligt regeringen det största som hänt inom det konsumenträttsliga området på 15-20 år.

Ordet garanti är ett särskilt begrepp och innebär att säljaren frivilligt utökar konsumentens rätt. Lämnar säljare “ett års garanti” är det alltid säljaren som ska bevisa att felet inte ska omfattas av garantin inom den givna garantitiden och det är därför viktigt att ha garantilöftet skriftligt. Det kan exempelvis gälla täthetsgarantin på husbilar och husvagnar men en sådan garanti kan villkoras så att det krävs årliga inspektioner som ska utföras inom den tidsintervall som säljaren stipulerar. Här gäller exakta tidsintervall, stipuleras ett år så duger det inte med ett år och en dag. Garantigivaren kan dessutom ställa krav på vem som får utföra kontrollen.

I vissa fall står det i annonser att annonsören reserverar sig för feltryck eller felskrivning. Står det i marknadsföringen att bilen har en viss utrustning som inte finns är det att betrakta som ett fel på varan. Det blir allt viktigare på fordon med fler och fler assistanssystem. Många annonser innehåller även texten ”säljes i befintligt skick”. En sådan formulering är relativt verkningslös redan i dag.

Den nya konsumentköplagen kan ge köparen rätt om bilen avviker från avtalet eller från ”objektiva krav” som köparen kan ha på bilen även om dessa formuleringar används. Samtidigt ska hänsyn tas till normal standard för ett fordon med hänsyn till pris, mil och ålder.

Det är möjligtför säljaren att avtala bort vissa krav, men då måste säljaren informera köparen om det och köparen måste ha godkänt det i avtalet.

Regeringens förslag har lämnats till lagrådet och ska nu skickas på remiss. Om lagen blir verklighet införs den i mars 2023.

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


− 2 = 4