Kraftigt nedåt för nyregistreringar i mars

Annons:

Mars månads registreringssiffror visar på en nedgång för både husvagnar och husbilar men det finns förklaringar.

– Tittar vi på jämförelsetalen för husbilar mot för ett år sedan ser vi att mars månad 2021 hade en onormalt hög registrering. Orsaken var nya skatteregler som infördes 1 april för ett år sedan vilket gjorde att även osålda fordon registrerades in för att få en lägre skattesats, säger Husvagnsbranschens Riksförbunds ordförande Lars-Erik Hörmander. Nedgången i nyregistreringen av husvagnar visar även den på en nedgång men då måste vi ta i beaktande att påsken är sen i år och att många kunder vill ha ut sitt nya fordon just till påsk. Vi kommer att veta mer vid utgången av april månad när även påskleveranserna ingår i jämförelsematerialet, fortsätter Lars-Erik Hörmander. Förutom ovan tekniska förklaringar påverkas branschen också av det osäkra omvärldsläget och oro för räntehöjningar, fortsatta problem med leveranser av komponenter till tillverkningen vilket genererar långa leveranstider. Att dra några slutsatser från årets tre inledande månader är därför mycket svårt.

Intresset för mobilt boende är dock fortsatt högt även om det ännu inte syns i nyregistreringssiffrorna.

– Vi ser tvåsiffriga bokningsökningar på många destinationer, säger Peter Jansson tf VD på SCR Svensk Camping. Det ser bra ut inför våren och sommaren och inte minst ser vi ett väldigt stort intresse från de internationella gästerna.

Husvagnsregistreringar för mars 2022 (HRF)

Under mars månad 2022 registrerades 327 husvagnar (motsvarande månad året dessförinnan registrerades 530.) Hittills under 2022 betyder det 482 registrerade husvagnar mot 694 under samma period 2021. I procent innebär detta en minskning med 30,54 %.

Husbilsregistreringar för mars 2022 (HRF)

Mars månads husbilsregistreringar visar 398, medan det i mars föregående år registrerades 1 170 husbilar. Hittills under kalenderåret 2022 har det totalt registrerats 602 husbilar, medan det under motsvarande period 2021 registrerades 1 455. I procent innebär detta en minskning med 58,63 % för år 2022.

Märkesligan för husbilar (HRF)

Det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser om hur årets tio i topp slutligen kommer att bli och man ska därför ta listan med den nypa salt som leveranssituationen innebär. Vi redovisar därför enbart storleksordningen utan absoluta tal eftersom slumpfaktorn är stor. Februari månads placering inom parantes.

Adria (1), Volkswagen (3), Hymer (2), Knaus (7), Pilot (13), Mc Louis (5), Bürstner (6), Dethleffs (8), Kabe (4) och Hobby (17).

De två fabrikat som faller ur tio-i-topp-listan från februarilistan är CI (9) och Weinsberg (10)

Referens

Även personbilar minskade kraftigt i mars redovisar Mobility Sweden (tidigare hette de Bil Sweden). De redovisar en nedgång på 40 procent jämfört med samma månad förra året. Raset förklaras med att bonus-malus-systemet skärptes den 1 april 2021 vilket ökade nyregistreringarna för att komma undan den högre straffskatten. Hittills i år har nyregistreringarna rasat med 23 procent.

Vroom redovisar även husbilarna och de menar att nedgången är kraftigare än vad HRF skriver. De redovisar för mars 330 nyregistrerade husbilar vilket är en nedgång med 70 procent. För första kvartalet anger de 490 vilket ger en nedgång med 65 procent. Det är värt att notera den stora skillnaden mot HRF som anger 602.

För personbilar totalt anger de en minskning I mars med 35,5 procent och volymen till 24 339 nya personbilar. Privatmarknaden brukar vara en säkrare jämförelse med husbilar och den minskade med 27 procent till 13 285. För första kvartalet har det levererats 34 055 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 10,4 procent jämfört med 2021. Laddbara bilar stod i mars för 56,1 procent av nybilsregistreringarna. Av dessa var 32,2 procent elbilar och 24,0 procent bilar med laddhybridteknik.

När det gäller begagnade personbilar upp till tio år genom bilhandeln minskade den i mars med 20,1 procent jämfört med mars 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 60 dagar.

Trafa, SCB, redovisar att det Under mars 2022 nyregistrerades 29 893 personbilar vilket är en minskning med 39 procent jämfört med mars i fjol. Det nyregistrerades 3 653 lätta lastbilar vilket är en minskning med 59 procent.

De redovisar 492 nyregistrerade husbilar i mars 2022 mot 1 313 samma månad 2021. För första kvartalet är deras siffror 781 respektive 1 700 vilket är en minskning med 54 procent.

Bildcred: HRF

Dela gärna!

Annons:

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Finns det anledning till oro i branschen? – Rolling Homes Webbtidning
  2. Tyskland fick ett mycket starkt första kvartal – Rolling Homes Webbtidning

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


+ 62 = 66