Knaus gick starkt under tredje kvartalet

Annons:

Knaus Tabbert ökade liksom flera andra tillverkare sin tillväxt under tredje kvartalet 2022 och noterade en betydande tillväxttakt i såväl enhetsförsäljning, intäkter och total produktion. Koncernen gynnades också av den fortsatt starka efterfrågan på fritidsfordon vad gäller orderingång under kvartalet, 8 452 nya beställningar drog upp orderstocken med ytterligare 14,3 procent jämfört med slutet av första halvåret och nådde ett nytt rekord på 1,6 miljarder euro eller 38 133 fordon i slutet av tredje kvartalet. Vid förra kvartalsslutet var det 1,4 miljarder euro eller 36 610 fordon.

Knaus Tabbert försöker att utnyttja befintlig kapacitet och tillgängligt material på bästa sätt genom att öka produktionen av husvagnar under tredje kvartalet 2022, och inom det segmentet ökade försäljningen med mer än 40 procent under denna period. Sammantaget ökade försäljningen av fritidsfordon till 20 617 enheter mot föregående års 19 114. Som ett resultat av detta förbättrades koncernens intäkter med 9,4 procent till 693,9 miljoner euro mot förra årets 634,4.

Antalet husvagnar steg till 13 555 enheter under de första nio månaderna 2022 mot förra årets 10 426, medan antalet husbilar minskade till 7 062 mot förra årets 8 688 på grund av brist på basfordon. Av koncernintäkterna var 603,1 miljoner euro hänförliga till premiumsegmentet mot förra årets 544,5, och ökade därmed med 90,8 miljoner euro från förra årets 89,9.

– Niomånaderssiffrorna präglades av leveransproblem för basfordon och nyckelkomponenter. Inte desto mindre upplever vi från och med tredje kvartalet en betydande ökning av enhetsförsäljning och intäkter vilket stärker vår tillväxtstrategi. 25 procent mer totalt operativt resultat leder till en synlig ökning av EBITDA jämfört med tredje kvartalet föregående år. En stabil och rekordhög orderstock utgör en solid grund för ytterligare tillväxt under 2023. Vårt framgångsrika framträdande på årets Caravan Salon understryker dessutom den höga attraktionskraften hos vår befintliga och framtida produktportfölj vilket gör att vi förväntar oss en ytterligare ökad efterfrågan på våra fordon, förklarar Wolfgang Speck, VD för Knaus Tabbert AG, om affärsutvecklingen i pressmeddelandet.

Knaus Tabbert har nu utökat antalet leverantörer av basfordon till fem tillverkare under räkenskapsåret 2022. Det ledde till en betydligt bättre leveranssituation i slutet av tredje kvartalet 2022 men de niomånaderssiffror som nu presenteras har ännu inte kunnat räkna in nyttan av detta. En titt på det tredje kvartalet visar dock redan på en klar förbättring vad gäller intäkter och totala rörelseresultat.

På grund av fler basfordon från Mercedes, Ford, MAN och Volkswagen Commercial Vehicles som varit tillgängliga sedan slutet av tredje kvartalet förväntas antalet leveranser av husbilar öka markant under andra halvåret 2022 jämfört med första halvåret 2022.

Som förberedelse för den förväntade framtida tillväxten i enhetsförsäljning och produktion fortsatte Knaus Tabbert Group sina investeringar vid anläggningarna i Jandelsbrunn, Schlüsselfeld och Nagyoroszi (Ungern) som planerat under de första nio månaderna 2022. Investeringarna ökade avsevärt med 52,2 miljoner euro. jämfört med förra årets 28,2.

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


+ 36 = 46