KAK vill göra bilregistret hemligt

Annons:

KAK går i en debattartikel ut med åsikten att bilregistret inte borde vara offentligt. Så är det i de flesta länder där enbart polisen och berörda myndigheter har rätt att ta del av uppgifterna. Frågan har blivit aktuell efter det att Skatteverket gett Kungen skyddad identitet vilket bland annat innebär att det inte längre går att få uppgifter om vilka fordon han äger.

“Otryggheten i samhället har blivit ett vardagsproblem. Inte minst drabbas många hårt av organiserade stöldligor som är ute efter bilar och andra fordon. Enligt Polisen är stölderna ofta välplanerade. Förövarna har kartlagt offrens tillgångar och platsen där stölderna sker.

Här spelar fordonsregistret en roll, då uppgifterna om vem som äger vilka fordon ligger helt öppet där. Detta är helt unikt jämfört med andra länder.

Tidigare i år beslutade Skatteverket att förse H.M. Konung Carl XVI Gustaf med skyddade personuppgifter. Eftersom kungen är en stor bilentusiast innebär detta att hans bilsamling har hemligstämplats för allmänheten.

Nästan tre av fem svenskar (58 procent) anser att fordonsregistret bara skall vara öppet för myndigheterna.

Ett klokt beslut. Naturligtvis är det helt rimligt att dessa uppgifter inte ska vara tillgängliga för alla. Få skulle nog komma på idén att en samlare av konst eller andra värdefulla föremål ska ligga i ett statligt register, öppet för vem som helst att ta del av. Ändå är det precis vad bilister utsätts för.

Det öppna fordonsregistret är inte bara ett problem för bilsamlare, utan ett potentiellt hot mot alla bilägare. Bilen är i regel den dyraste maskinen som hushållen äger. Det ligger därför i både enskilda bilisters och det allmänna intresset att skydda uppgifter om enskildas egendom.

Att staten i form av Transportstyrelsen då ska tillhandahålla viktiga uppgifter som underlättar för de kriminella är helt orimligt. Det finns många exempel på hur detta utnyttjas.

Under hösten har man kunnat läsa om en våg av bilinbrott riktade mot fågelskådare på Falsterbonäset i Skåne där kameror och annan utrustning värderade till åtskilliga miljoner stals. I ett fall gick tjuvarna och gjorde inbrott i fågelskådares hem.

Polisen lade ner utredningen med hänvisning till att Transportstyrelsens informationshantering gör det omöjligt att lagföra någon för brottet. Exemplen kan göras många ifrån olika delar av landet. Här finns alltså ett systemfel.

I takt med att bilarna blivit mer stöldsäkra sker stölder genom att nycklar stjäls i hemmet. Kriminella söker till och med upp ägare och tilltvingar sig bilnycklar med våld. Det är också vanligt att ligor söker upp fordon för att stjäla kostsamma reservdelar. Även ägare till skogs- och lantbruksmaskiner är drabbade. Ofta försvinner fordonen sedan ut ur landet.

Mot bakgrund av detta ställde Kungliga Automobil Klubben frågan via SKOP om svenska folket anser att fordonsregistret skall vara öppet för alla eller endast för myndigheter som har giltiga skäl att hantera uppgifterna?

Alla borde bli behandlade som kungen, utan att behöva ansöka om skyddade personuppgifter. Den personliga integriteten måste värnas redan från början.

Nästan tre av fem svenskar (58 procent) anser att fordonsregistret bara skall vara öppet för myndigheterna. Uppfattningen är ännu tydligare i storstadsområdena (62 procent) än i övriga Sverige (55 procent), men både i och utanför storstäderna är det alltså en majoritet som vill att registret bara skall vara öppet för myndigheter.

Bland riksdagspartiernas sympatisörer finns det en majoritet i alla partier som vill ”stänga” fordonsregistret. Viljan är alltså tydlig över hela den politiska skalan.

Många ropar nu på fler åtgärder mot kriminaliteten. Varför inte börja med att beröva de kriminella ett verktyg i form av det öppna fordonsregistret? För handel och försäkringsbolag skulle man kunna ha ett certifieringsförfarande men i övrigt borde fordonsregistret stängas för allmänheten.

KAK uppmanar därför riksdag och regering att se över nuvarande lagstiftning. Alla borde bli behandlade som kungen, utan att behöva ansöka om skyddade personuppgifter. Den personliga integriteten måste värnas redan från början.

Av Thomas Hedberg

Generalsekreterare, Kungliga Automobil Klubben (KAK)

Anders Ydstedt

Ordförande, expertrådet, KAK

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


− 2 = 4