IVL vill minska investeringar i vägtrafik

Annons:

IVL Svenska Miljöinstitutet har skickat ut ytterligare ett kontroversiellt pressmeddelande om vägtrafiken som de kallar Klimaträttsutredningen. IVL finansieras till stor del av skattemedel och en känd profil i deras verksamhet är Åsa Romson som tidigare var språkrör för Miljöpartiet.

Slutbetänkande presenterades idag för klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och betonar vikten av åtgärder för ett “transporteffektivt” samhälle. Förslaget innebär att dagens infrastrukturplanering ska läggas om så att planeringen istället för att hantera att vägtrafiken kommer att öka ska utgå från ett minskat trafikarbete med personbil och lastbil.

– För att klara trafikens klimatmål på ett hållbart sätt behövs fler åtgärder och planering i riktning mot ett transporteffektivt samhälle. Det är därför viktigt att utredningen lägger konkreta förslag för såväl staten, regionerna och kommunerna, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet och en av sekreterarna i utredningen.

Utredningen presenterar konkreta förslag till hur Trafikverket ska planera, föreslå och finansiera åtgärder som minskar efterfrågan på transporter och som stimulerar till val av andra transportsätt än bil (enligt den så kallade fyrstegsprincipen). Vidare föreslås att beslutade men ännu inte byggstartade projekt som inte bidrar till ett transporteffektivt samhälle ska ses över. I praktiken torde detta innebära färre vägsatsningar trots att vägnätet med Traikverkets nuvarande översiktsplan som gäller till 2033 kommer att vara sämre då än dagens standard.

Utredningen anser att dagens stadsmiljöavtal kan få ökad betydelse. Bland annat bör det vara möjligt för kommuner att få finansiering för gångtrafik. Regeringen bör också tillsätta en utredning om förhandlingsbaserade större stadsmiljöavtal, där en utgångspunkt ska vara ett “nollväxtmål” för biltrafiken samtidigt som mer pengar kan ges till kommuner och regioner för till exempel kollektivtrafik och cykel.

Även miljöbalken behöver skärpas och utredningen föreslår att tillståndspliktig verksamhet som hamnar och flygplatser ska innehålla transportvillkor med transporteffektivitet i fokus.

– Genom utredningens förslag kommer färre vägprojekt bli samhällsekonomiskt lönsamma och pengar kan frigöras till att i stället planera och investera för ett transporteffektivare samhälle där fler har möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt och få mer gods på järnväg. Något som inte bara är bra för klimatet utan också gör samhället mer robust i händelse av en orolig omvärld med höga energipriser som följd, säger Anders Roth.

Bildcred: Fixa vägen

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


56 + = 65