HVO kan bli väsentligt dyrare

Annons:

Sverige blir troligen av med det skatteundantag för HVO100 samt E85 som EU årligen beslutar om vid årsskiftet 2022/2023. Blir det så, vilket regeringen nu förbereder sig för, kommer priset för HVO100 att öka med över sex kronor per liter och kommer då enbart av detta skäl att passera 30 kronor per liter.

Detta innebär att staten ökar sina skatteintäkter med 1,8 miljarder per år eller annorlunda uttryckt att skattebördan för bilisterna ökar med samma belopp.

HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja och fördelen är att den tillverkas av restprodukter som vegetabiliska oljor och animaliska fetter. HVO, oavsett råvara, räknas som en förnybar produkt eftersom den inte har ett fossilt ursprung och anses minska koldioxidhalten med cirka 90 procent. Kritik har dock riktats mot att den ibland innehåller PFAD som kommer från oljepalmer vilka odlas på regnskogsmark och därmed bidrar till skogsskövlingen vilket blivit ett stort miljöproblem. Därför fasas PFAD ut i tillverkningen till förmån för andra råvaror. 2018 godkändes tallolja eftersom den är en restprodukt som blir över från massabruken med begränsade möjligheter till annan användning. HVO blandas numer in i fossil diesel i enlighet med det som kallas reduktionsplikt vars avsikt är att minska koldioxidutsläppen.

 Det är i dagsläget oklart om statsstödsgodkännandet kommer att kunna förlängas bortom 2022. Mot bakgrund av detta remitteras ett förslag om att Sverige till den 1 januari 2023 ska upphäva skattebefrielsen för flytande rena och höginblandade biodrivmedel och i stället främja dessa drivmedel genom att införliva dem i reduktionsplikten, skriver regeringen i sitt PM.

Införs skatten, som nu får ses som sannolikt, hamnar priset på HVO på över 30 kronor per liter och sannolikt kommer efterfrågan att minska drastiskt eftersom HVO dessutom innehåller mindre energi och därför ökar bränsleförbrukningen, något som även märks i fossil diesel där ”svensk” diesel oftast medför en ökning av förbrukningen med mellan 10 och 15 procent jämfört med diesel såld i andra länder.

För att inte priset på HVO ska behöva öka fullt så mycket föreslås att fossil diesel och bensin ska subventionera priset på HVO vilket kan komma som en extra höjning vid det kommande årsskiftet utöver den förväntade höjningen på i storleksordningen den vi upplevde 2021/2022. Då återkommer sannolikt även den nu pausade indexerade höjningen och utan att kunna säga något med säkerhet kan nästa års höjning komma att bli betydligt saftigare än den på cirka 1:40 vi nyss upplevde.

Gröna Bilister gjorde nyligen en jämförelse mellan fossil diesel hos olika bolag och kom fram till att skillnaderna är stora och det finns anledning att tro att dessa skillnader påverkar förbrukningen. Eftersom energiinnehållet är olika går det att anta att ju lägre inblandning av ämnen enligt reduktionsplikten desto lägre förbrukning.

Störst andel inblandning av förnybara råvaror har Preem ACP Diesel 50 som har 54,5 procent. Den menas därför ha lägst miljöpåverkan med 46,3 gram CO2e/MJ. I andra änden av skalan återfinns Qstar/Bilisten/Pump Diesel B7 som innehåller palmolja. Inblandningen av förnybart är där 16,3 procent och klimatpåverkan uppges till 83,9 gram CO2e/MJ.

Listan för de övriga bolagen med den högsta andelen inblandning först följs på plats två av St1/Shell1st Renewable Diesel, (52,8), OKQ8/Tanka GoEasy Diesel Extra, (40,3), Preem Evolution Diesel, (29,8), OKQ8/Tanka GoEasy Diesel, (26,3), St1/Shell Diesel, (26,3), samt Circle K/Ingo Miles Diesel, Miles Plus Diesel, (23,9).

Bildcred: Pixabay

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


25 − 16 =