Husvagnar starkt uppåt i september

Annons:

September månads nyregistreringar av husvagnar och husbilar är ungefär i nivå med vad HRF förväntat sig skriver de i sitt pressmeddelande. Branschen har under hela året brottats med leveransförseningar på grund av materialbrist hos underleverantörer, en effekt av pandemin och kriget i Ukraina. Trots det ligger nivåerna ungefär i nivå med försäljningen 2019 och 2020.

– Branschen har haft en kraftig topp under andra halvan av 2020 och hela 2021 då ”swemester”-trenden och intresset för mobilt boende slog igenom stort, säger Lars Erik Hörmander, ordförande i HRF.

– När vi gick in i modellåret 2022 var lagren tomma hos många återförsäljare och på grund av de leveransproblem alla branscher har drabbats av har det inte funnits tillräckligt med fordon för att möta efterfrågan, fortsätter Lars Erik Hörmander.

Framtidstron hos våra återförsäljare är fortsatt stor. Det visar inte minst en undersökning som genomfördes i samband med den stora mässan på Elmia i början av september.

– Kortsiktig märks oroligt omvärldsläge, räntehöjningar och inflation av men många av våra återförsäljare tror att det ganska snabbt kommer stabilisera sig, även om vi troligen inte kommer se de nivåer vi såg 2022, avslutar Lars-Erik Hörmander.

Husvagnsregistreringar för september 2022 (HRF)

Under september månad 2022 registrerades 253 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 186.) Hittills under 2022 betyder det 2 897 registrerade husvagnar mot 3 507 under samma period 2021. I procent innebär detta en minskning med 17,39 %.

Husbilsregistreringar för september 2022 (HRF)

September månads registreringar visar 247 husbilar, medan det i september föregående år registrerades 260. Hittills under kalenderåret 2021 har det totalt regi­strerats 3 070 husbilar, medan det under motsvarande period 2020 registrerades 4 478. I procent innebär detta en minskning med 31,44 % för år 2022.

Husbilarnas tio i topp (HRF)

Att Adria fortsätter att toppa listan är inte oväntat, de har gjort så under en längre tid. I september levererade de 40 husbilar mot 21 förra årets september och leder årsstatistiken med 313 mot 426 under förra året. Det blir en minskning för perioden januari till och med september med 26,53 procent.

Volkswagen tar andraplatsen och utmärker sig som en av de två fabrikaten på tio-i-topp-listan som ökar i både antal och procentuell ökning. Totalt har de hittills under 2022 levererat 198 husbilar men enbart för september får de en tredjeplats med 14 husbilar mot 10 i fjol. Marknadsandelen för 2022 ökar därmed med 26,11 procent.

Tredjeplatse tas av Pilote som hittills under året levererat 191 husbilar även om de tappade i september, från 13 i fjol till nio i år. De har därmed minskat med 25,39 procent för perioden januari till september.

Sedan följer Hymer och Kabe med vardera 182 men Kabe är det fabrikat som minskat mest sedan förra året, 57,97 procent. I september har dock Kabe levererat 9 mot Hymers 8.

Sjätteplatsen innehas av Sunlight med 151 leveranser, i september blev det i år fem stycken mot sju förra året.

Knaus har tappat näst mest, 52,46 procent, och de har levererat 135 husbilar mot 284 i fjol. I september levererade de dock 18 mot 19 i fjol.

Bürstner på sjundeplatsen tappar nästan lika mycket, 49,81 procent och för september blev det 11 stycken mot 13 i fjol.

Carado är det andra fabrikatet som ökat, hela 50 procent upp hittills under 2022 vilket ger dem en förstaplats när det gäller ökningstakten. Totald har de levererat 123 husbilar mot 82 i fjol även om september blev en svag månad med sju mot tolv i fjol.

Tiondeplatsen innehas av Rapido som levererat 118 husbilar i år mot 192 i fjol. De hade en stark ökning i september, nio stycken mot två i fjol.

Adria, Volkswagen, Pilote, Hymer och Carado ökar sina marknadsandelar medan övriga minskar.

Hela marknaden har minskat från 4 478 till 3 070 vilket i procent innebär 31,44. I september var dock minskningen marginell, från 260 till 247 levererade husbilar.

Referens

Under september 2022 nyregistrerades enligt Trafikanalys (SCB) 23 047 personbilar. Det är en minskning med 3 procent jämfört med september förra året. De redovisar 295 nyregistrerade husbilar i september mot 366 i fjol och för perioden januari till september 3 748. Det är cirka 20 procent fler än vad HRF anger.

Statistikföretaget Vroom menar istället att det såldes fler husbilar i september i år mot förra året. De anger 222 stycken vilket är en ökning med 17 procent. För hittillsvarande kalenderår anger de 2 670 vilket är lägst om man jämför HRF och SCB. Den procentuella minskningen i år blir därmed enligt Vroom 31 procent, närmast identiskt med HRF.

Vroom redovisar även försäljningen av personbilar till privatpersoner och i september levererades 9 897 nya bilar vilket är en minskning med 20,8 procent jämfört med 2021.

I vårt grannland Norge redovisas också en stor minskning, Hittills under 2022 visar siffrorna från Opplysningsrådet for veitrafikken att nedgången är 34,1 procent jämfört med samma period 2021. Där minskar även försäljningen av begagnade husbilar, deras statistik för ägarbyten visar på en nedgång på 13,8 procent.

Hittills i år per statistikföretag

HRF: 3 070

SCB: 3 748

Vroom: 2 670

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


42 + = 50