Husbilar ökar men husvagnar minskar i april

Annons:

Olika år kan vara svåra att jämföra på ett rättvist sätt, en sådan faktor är när påskhelgen infaller. En annan återkommande faktor är höjningarna av fordonsskatten, månaden innan höjningen träder i kraft blir det en puckel i statistiken eftersom många handlare väljer att registrera in sina lagerförda bilar för att kunderna ska undgå höjningen. Nu står vi inför en ny höjning den 1 juni vilket lär driva upp maj månads siffror men hur mycket styrs även av lagersituationen hos handlarna, större lager ger förstås en högre puckel. Det syntes med extrem tydlighet 2018 när bonus-malus infördes med rekord för en enskild månad (juni). För att det skulle vara möjligt var det förstås tvunget att det fanns ett stort antal osålda nya husbilar i lager och dessutom var höjningen av fordonsskatten extrem. HRF valde då att inte redovisa månadssiffrorna för de efterföljande månaderna då all försäljningsstatistik i princip blev meningslös och inte ens årssiffran blev korrekt då det vid årsskiftet till 2019 fortfarande fanns nya men tidigare inregistrerade husbilar i försäljningslokalerna. 2021 hade vi en skattehöjning den 1 april vilket drev upp statistiken under mars så därför fick fler nyregistreringar än som motsvarades av försäljningen och vice versa i april 2021. I år tillkommer leveransproblemen som en oberäknelig faktor, ett fabrikat som lyckats väl kan sno åt sig en hög placering i märkesstatistiken för att sedan bli omkörd av ett annat fabrikat månaden efter.

När nu ”påskregistreringarna” återspeglas i registreringsstatistiken, står det klart att antalet nyregistrerade husvagnar minskar jämfört med föregående års mycket höga siffror. Husvagnsförsäljningen är nu i nivå med de antal vi såg åren före pandemin, skriver HRF i sitt pressmeddelande.

Totalt måste dock konstateras att både husbilar och husvagnar minskat påtagligt under perioden januari – april. Till stor del kan detta sannolikt hänföras till leveranssituationen där komponentbristen får anses vara en bidragande orsak samt för husbilarnas del skattehöjningen inom perioden under 2021. Bristen på fordon styrs till stor del av den höga efterfrågan i resten av Europa, inte minst Tyskland dammsuger marknaden på allt som går att leverera vilket syns på deras måttliga minskning i mars och rekordsiffror, återigen, för första kvartalet i år.

HRF beskriver situationen på följande sätt:

  • – Nya pandeminedstängningar i Kina samt kriget i Ukraina har förstärkt den redan bristfälliga komponentmarknaden och leder till ytterligare leveransförseningar, säger Lars-Erik Hörmander, ordförande i Husvagnsbranschens Riksförbund.
  • – Trots fortsatt starkt intresse finns en allmän oro för räntehöjningar, höjda energipriser, svag krona och höjda kostnader som påverkar konsumenterna, fortsätter Lars-Erik Hörmander.
  • – Glädjande är däremot att husbilar går fortsatt stark, fortsätter Lars-Erik Hörmander. April månad visar på en ökning jämfört med april förra året. I mars 2021 registrerades både sålda och lagerfordon in på grund av förändringar i bonus-malussystemet vilket gör att det tyvärr blir missvisande att jämföra de ackumulerade siffrorna för husbilarna. Obalansen i de ackumulerade siffrorna kommer vi tyvärr att ha med oss några månader framöver, avslutar Lars-Erik Hörmander

Husvagnsregistreringar för april 2022 (HRF)

Under april månad 2022 registrerades 569 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 758.) Hittills under 2022 betyder det 1 051 registrerade husvagnar mot 1 452 under samma period 2021. I procent innebär detta en minskning med 27,61 %.

Husbilsregistreringar för april 2022 (HRF)

April månads husbilsregistreringar visar 513, medan det i april föregående år registrerades 391 husbilar. Hittills under kalenderåret 2022 har det totalt registrerats 1 115 husbilar, medan det under motsvarande period 2021 registrerades 1 846. I procent innebär detta en minskning med 39,60 % för år 2022.

Märkesligan för husbilar (HRF)

Nu när påsken gått kan vi se att omflyttningarna mellan fabrikaten är färre än under föregående månader men listan bör ändå tas med en nypa salt eftersom leveranssituationen är labil. Striden är tät mellan vissa fabrikat, Kabe redovisar 46 nyregistreringar under hittillsvarande 2022 medan Mc Louis och Rapido redovisar 45 stycken vardera. Adria har dock en betryggande ledning med 133 sålda husbilar mot tvåan Volkswagens 68. Mars månads placering inom parantes.

Adria (1), Volkswagen (2), Hymer (3), Pilot (5), Knaus (4), Kabe (9), Mc Louis (6), Rapido (12), Bürstner (7) och Dethleffs (8).

Det fabrikat som faller ur tio-i-topp-listan från marsilistan är Hobby (10) medan Rapido har tillkommit.

Referens

Trafikanalys, SCB, redovisar att det nyregistrerats 619 husbilar i april mot 554 under april 2021. Antalet under 2022 fram till sista april är därmed 1 400.

Under april 2022 nyregistrerades enligt Trafikanalys 23 050 personbilar. Det är 83 färre bilar än vad som nyregistrerades i april förra året.

Enligt statistikföretaget Vroom nyregistrerades 461 husbilar vilket är en ökning med 47 procent gentemot april 2021. För hittillsvarande 2022 anger de 942 vilket är en minskning med 44 procent.

Nyregistreringen av personbilar är i april enligt Vroom i stort sett oförändrat, en ökning med 0,5 procent, och ser vi enbart på privatmarknaden för personbilar anger de en minskning med 1,0 procent.

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


54 + = 60