Husbilar och husvagnar fortsätter att minska

Annons:

Maj månads registreringssiffror visar på en minskning för både husvagnar och husbilar samt en spännande tio-i-topp-lista.

– Vi hör från våra återförsäljare över hela landet att samtliga märken har fortsatt svårt att hålla leveransdatum, säger Lars-Erik Hörmander, Ordförande i Husvagnsbranschens Riksförbund och fortsätter; Brist på komponenter och obalansen i leveranskedjorna på grund av pandemin har ytterligare förvärrats av kriget i Ukraina. Till det kommer en allmän oro över stigande konsumentpriser och räntehöjningar.

Jämförelser mot föregående år är inte helt lätt att göra. På grund av skattetekniska skäl registrerades under inledningen av 2021 samtliga fordon i lager in för att få en lägre skattesats (Bonus-malus). Till det kommer att det under våren 2021 sågs en kraftig ökning på grund av pandemin.

– Jämför vi i stället siffrorna med 2020 och 2019 ligger både vagnar och bilar ungefär lika, avslutar Lars-Erik Hörmander.

Husvagnsregistreringar för maj 2022 (HRF)

Under maj månad 2022 registrerades 543 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 622.) Hittills under 2022 betyder det 1 594 registrerade husvagnar mot 2 074 under samma period 2021. I procent innebär detta en minskning med 23,14 %.

Husbilsregistreringar för maj 2022 (HRF)

Maj månads husbilsregistreringar visar 474, medan det i maj föregående år registrerades 544 husbilar. Hittills under kalenderåret 2022 har det totalt registrerats 1 589 husbilar, medan det under motsvarande period 2021 registrerades 2 390. I procent innebär detta en minskning med 33,51 % för år 2022.

Märkesligan för husbilar (HRF)

Vi börjar nu komma så långt in på säsongen att vi kan börja lita på att tio-i-topp-listan ger rättvisa besked om vilka fabrikat som placerar sig i topp. Det skulle förvåna om inte Adria kommer att gå segrande ur striden då avståndet till den delade andraplatsen är stor. Men det kan fortfarande komma överraskningar eftersom leveranser kan komma stötvis.

Jokern i leken är bonus-malus. Juni innebär höjd skatt för bilar med malus och troligen inregistrerades därför alla de lagerbilar som står hos handlarna trots att höjningen är måttlig. Det kanske inte enbart är leveransstörningar som gjort att vissa fabrikat haft exceptionellt stora ökningar i maj. I fjol kom höjning istället den 1 april. Det kan därför antas att statistikens försäljning i maj är något högre än den verkliga.

1: Adria behåller förstaplatsen med 167 levererade husbilar sedan 1 januari men vinner inte i maj då det registrerades 34. Förra årets siffror för respektive perioder var 244 respektive 64 och deras marknadsandel ökar till 10,51 procent. Jämför man antalet sålda fordon under hittillsvarande 2022 är det en minskning med 31,56 procent vilket är mindre än vad marknaden totalt sett har minskat.

2: Den delade andraplatsen tas av Pilote med 103 registreringar mot förra årets 113. Det är förvisso också en minskning men bara med 8,85 procent, väsentligt mindre än vad marknaden i sin helhet minskat med. I maj ökade deras leveranser mot föra årets 37 till 42 vilket gör att de nu har en marknadsandel på 6,48 procent.

2: Volkswagen delar denna plats med Pilote men är det enda fabrikatet på topplistan som ökar sin försäljning gentemot förra året, 32,05 procent upp är starkt och i maj är ökningen ännu större, 45,83 procent, men det finns fabrikat som har ännu större procentuella ökningar om vi enbart tittar på majsiffrorna.

4: På fjärdeplatsen hittar vi Hymer som levererat 79 husbilar hittills i år mot 96 i fjol. För året är det en minskning med 17,71 procent men för enbart maj redovisar de en ökning med starka 41,67 procent. Hymers marknadsandel ökar därmed till 4,97 procent.

5: Avståndet till Rapido är inte gigantiskt, enbart sex husbilar skiljer till Hymer. Men Rapido har bara levererat 73 i år mot 160 förra året. Det ger en minskning i volymen med 54,38 procent men det finns fabrikat med en ännu tuffare utveckling. Däremot är deras majsiffror mycket starka, upp 115,38 procent ger dem en andraplats i ökningstakt i maj. Vågar man gissa på att de har haft det tuffare med leveranser fram till och med april?

6: Även sjätteplatsen är delad och vi börjar med Kabe som levererat 69 husbilar mot förra årets 211. Det ger en minskning med 67,30 procent, den kraftigaste minskningen på tio-i-topp-listan om vi tittar på hittillsvarande 2022. Även minskningen i maj är den kraftigaste, 57,41 procent, och här kan man nog gissa att de har haft svårt att färdigställa bilarna som skulle levererats under maj. Marknadsandelen stannar i och med detta på 4,34 procent mot 8,83 procent förra året.

6: Det andra fabrikatet på sjätteplatsen är Mc Louis som istället ökar sin marknadsandel från 4,10 till 4,34. Förra året levererade de dock 98 husbilar så minskningen för året blir därmed 29,59 procent men de visar upp en mycket stark ökning under maj, hela 118,18 procent vilket är den högsta procentuella ökning på tio-i-topp-listan.

8: På åttonde plats återfinner vi Bürstner med hittills 65 levererade husbilar mot 114 i fjol. De minskar därmed sin marknadsandel till 4,09 procent från 5,86 i fjol men minskningen i maj var lägre än marknadens.

9: På niondeplatsen hittar vi Dethleffs som även de minskar, från 114 till 62. Trots det hade de en stark majmånad med en ökning på 76,92 procent, från 13 till 23 husbilar.

10: På tiondeplatsen hittar vi Knaus som minskar från 153 till 60. Det blir en minskning hittills för året på 60,78 procent men deras maj-siffra är dyster. För månaden är minskningen med 78 procent något som kan antyda kraftiga leveransproblem.

Rangordnar vi fabrikaten för enbart maj ser listan ut så här:

Pilot, Volkswagen, Adria, Rapido, Bürstner, Mc Louis, Kabe och Dethleffs, Hobby, samt Sun Living och Chausson.

Referens

Enligt statistikföretaget Vroom nyregistrerades det i maj 25 996 personbilar vilket var en ökning med 8,8 procent jämfört med maj 2021. Hittills under 2022 har 116 898 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 13,4 procent jämfört med samma period 2021. På privatmarknaden för vanliga personbilar levererades det i maj 12 046 vilket är en ökning med 6 procent jämfört med maj 2021. 

De redovisar att det nyregistrerats 412 husbilar i maj vilket är väsentligt färre än de 474 som HRF anger. Minskningen enligt Vroom blir därmed nio procent i maj och för året 37 procent. Antalet nyregistrerade husbilar hittills i år anges till 1 354.

Trafikanalys redovisar att det under maj 2022 nyregistrerades 581 husbilar mot 619 under april. Totalt under 2022 innebär det 1 981 husbilar mot 2 931 för samma period under 2021 och för båda åren ingår då skattehöjningen.

Jämfört med april i år ökade antalet nyregistrerade personbilar med 20 procent i maj till 27 736. I maj var bensinbilar den vanligaste bränsletypen bland nyregistrerade, vilket sammanfaller med den kommande skatteförändringen av bonus malus-systemet som infördes den 1 juni. Förändringen innebär att fler bensin- och dieselfordon omfattas av malus då utsläppsgränsen av koldioxid sänks från 90 till 70 gram per kilometer.

Även i Norge minskar försäljningen kraftigt i maj. 2020 var minskningen 5,7 procent och 2021 var den 9 procent. 2022 var minskningen hela 27,7 procent jämfört med 2021.

Varför skiljer det mellan olika statistikföretag? Lyssna på podden!

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


+ 45 = 54