Fortsatt uppåt för Dometic

Annons:

Dometic har släppt sin finansiella rapport för tredje kvartalet 2022 och de visar en stark tillväxt på 37 procent men tar man bort förvärv visar rapporten på ett minus med sex procent. De ser även positivt på den framtida utvecklingen för fritidsfordon.

Nettoomsättning blev 7 576 miljoner SEK (5 545) och rörelseresultatet (EBITA) före jämförelsestörande poster uppgick till 1 057 Mkr (879), vilket motsvarar en marginal på 14,0 procent (15,9). Jämförelsestörande poster uppgick till -326 MSEK (-23) och var främst relaterade till aktiviteter i de tidigare aviserade globala omstruktureringsprogrammen. Kvartalets resultat uppgick till 436 miljoner (480).

– I en komplex och utmanande marknadsmiljö levererade vi en betydande nettoomsättningstillväxt på 37 procent, en solid EBITA-marginal före jämförelsestörande poster på 14,0 procent (15,9) och ett förbättrat operativt kassaflöde på 812 MSEK (346). Den organiska nettoomsättningen minskade med 6 procent, främst på grund av minskad service- och eftermarknadsförsäljning då återförsäljare globalt håller på att balansera om sina lagernivåer. Dessutom minskade försäljningen till tillverkare av fritidsfordon (RV OEM) specifikt i USA som väntat. Segmentet Marine fortsatte sin starka utveckling med en organisk nettoomsättningstillväxt på 11 procent och det är uppmuntrande att se hur de förvärv vi gjorde under 2021-2022 bidrar med lönsam tillväxt, skriver Dometics VD Juan Vargues i ett pressmeddelande.

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


7 + 1 =