Fortsatt nedåt för nyregistreringar

Annons:

Hittills i år har husbilsregistreringarna minskat med knappt en tredjedel och husvagnarna med en sjättedel. Det är mycket och framför allt är det mer än vad minskningen är på övriga Europamarknaden där mässorna drar rekordpublik. Men siffrorna luras lite, det är en minskning mot förra året men inte om vi går ytterligare ett år bakåt i tiden.

I Norge har ungefär motsvarande siffror som de i Sverige lett till branschmöten och även om siffrorna inte är låga i ett historiskt perspektiv blir alla snabba förändringar svåra att hantera för företagen. Det måste även tilläggas att det finns rekordmånga fritidsfordon i trafik vilket gör att campingarna är överfulla och ser vi till situationen för tillverkarna av husbilar och husvagnar redovisar de flesta rekordresultat med måttliga volymminskningar. Smolket i bägaren är i så fall att RVIA, se separat artikel, noterat en kraftig minskning i september. Det kan trots allt bli så att 2023 blir ett svagare år än 2022 eftersom många i Sverige väljer äldre husbilar och därmed torpederar den fina visionen om lägre utsläpp. Ju färre nya husbilar det säljs i förhållande till det totala antalet i trafik desto långsammare blir fordonsparken utbytt och därmed “renare”. Just nu är ungefär tre procent av husbilarna av den senaste årsmodellen som är utrustade med de nyaste och renaste motorerna. Det verkar som att straffbeskattningen av de renaste bilarna ger en omvänd miljöeffekt, var det det som politikerna tänkte sig?

HRF skriver i ett pressmeddelande att det som förväntat nyregistrerades färre husvagnar och husbilar under oktober. De menar att ett oroligt omvärldsläge med räntehöjningar, energikris och Rysslands krig i Ukraina just nu påverkar alla branscher. Lägg till det fortsatta leveransproblem för insatsvaror till följd av pandemin.

– Intresset för mobilt boende är fortsatt starkt men bilden som våra återförsäljare ger är att kunderna just nu avvaktar för att se vart det tar vägen, säger Lars-Erik Hörmander, ordförande i Husvagnsbranschens Riksförbund.

– Trenden för året pekar mot ett ganska normalt år i antal nyregistreringar om vi räknar bort registreringar av skattetekniska skäl, fortsätter Lars-Erik Hörmander.

Som HRF påpekat tidigare är jämförelsetalen för 2021 inte helt rättvisande då det gjordes många registreringar av osålda husbilar för att få en lägre skattesats på grund av förändringar i bonus-malus systemet. Dessa husbilar ger en dubbel effekt i statistiken, dels skjuter de upp registreringstalen för 2021, dels så syns de inte i statistiken när de väl säljs till konsument eftersom statistiken endast visar nyregistreringar som sker. första gången fordonet registreras.

– Många av våra medlemmar står starkt rustade då de i princip sålt slut på sina lager under pandemiåren. Framtidstron är stark att försäljningen kommer ta fart igen när väl den rådande omvärldssituationen har stabiliserat sig, avslutar Lars-Erik Hörmander.

Husvagnsregistreringar för oktober 2022 (HRF)

Under oktober månad 2022 registrerades 157 husvagnar medan det under(motsvarande månad året dessförinnan registrerades 166. Hittills under 2022 betyder det 3 054 registrerade husvagnar mot 3 673 under samma period 2021. I procent innebär detta en minskning med 16,85 %.

Husbilsregistreringar för oktober 2022 (HRF)

Oktober månads husbilsregistreringar visar 199, medan det i oktober föregående år registrerades 238. Hittills under kalenderåret 2022 har det totalt regi­strerats 3 269 husbilar medan det under motsvarande period 2021 registrerades 4 716. I procent innebär detta en minskning med 30,68 % för år 2022.

Husbilarnas Tio i topp (HRF)

Med bara två månader kvar av året ser topplistan enligt HRF ut så här:

Adria med 336 nyregistreringar (förra året 451), Volkswagen 216 (167), Pilote 197 (268), Kabe 196 (449), Hymer 195 (204), Sunlight 151 (236), Knaus 149 (297), Bürstner 138 (273), Carado 128 (95) och Rapido 122 (195).

Referens

Under oktober 2022 nyregistrerades 23 220 personbilar. Det är en ökning med elva procent jämfört med oktober förra året vilket följaktligen går i motsatt riktning mot såväl husbilar som husvagnar. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Trafikanalys menar att det i oktober nyregistrerades 229 husbilar vilket är en minskning från förra årets 302. För året som helhet (jan – okt) är siffrorna 3 977 mot förra årets 5 886. Under de senaste tolv månaderna (november 2021 – oktober 2022) redovisas 4 415. Föregående tolvmånadersperiod (nov 20 – okt 21) nyregistrerades enligt Trafikanalys 6 269 husbilar och går vi ytterligare ett år bakåt, nov 19 – okt 20, redovisades 4 646. Det senaste årets antal nyregistrerade husbilar har därmed återgått till nivån för två år sedan. Eftersom skatteregler och annat flyttar nyregistreringar mellan månader går vi ytterligare ett år bakåt, nov 18 – okt 19, var siffran 4 549 och året då bonus-malus infördes var det 8 044 men just det året fanns en ovanligt hårt uppblåst statistikbubbla på grund av skatteändringen. En del av dessa 8 044 nyregistrerade husbilarna levererades inte förrän nästkommande år varför det årets siffror sannolikt är lägre än de verkliga.

Statistikföretaget Vroom ger en helt annan bild än Trafikanalys och HRF, de redovisar en ökning på fem procent men ett lägre antal då de menar att det nyregistrerades 184 husbilar under oktober. För hittillsvarande år uppger de 2 854 vilket är en minskning med 29 procent.

Vroom delar upp bilmarknaden och särredovisar bilar som säljs till privatpersoner vilket vi på Rolling Homes anser ger en mer jämförbar siffra mot husbilsförsäljningen. Vroom redovisar då för oktober 9 907 nya bilar vilket är i linje med oktober 2021 (-0,3 procent). För samtliga bilar uppger de 22 215 vilket var en ökning med 12,0 procent jämfört med oktober 2021. Enligt Vroom är nu ungefär var tredje nyregistrerad bil, 35,6 procent, en elbil (BEV).

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


9 + 1 =