Märklig statistik för maj månads nyregistrering

Annons:

HRF redovisar, till skillnad mot Vroom, att även maj månads registreringssiffror visar på en minskning för både husvagnar och husbilar, även om tappet på husbilar i maj inte var lika kraftig som för husvagnar.

– Vi hör från våra medlemsföretag över hela landet att efterfrågan på nya fordon har minskat, säger Per Nilsson, Ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund och fortsätter Det finns en allmän oro över stigande konsumentpriser och räntehöjningar som gör att vissa kunder nu avvaktar investeringar i nya fordon.

En intressant notering kan vara att det förra året registrerades fler husvagnar än husbilar under maj (543 HV mot 474 HB), i år är siffrorna omvända (337 HV mot 399 HB).

Intresset för mobilt boende är dock fortsatt stort och återförsäljarna vittnar om många besökare som är och tittar på produkterna. Försäljningen av begagnade fordon uppges ligga kvar på oförändrade nivåer.

– Vår bransch påverkas såklart som alla andra branschen av den åtstramning av ekonomin som skett på grund av inflation och kriget i Ukraina, avslutar Per Nilsson.

Husvagnsregistreringar för maj 2023 (HRF)

Under maj månad 2023 registrerades 337 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 543.) Hittills under 2023 betyder det 945 registrerade husvagnar mot 1 594 under samma period 2022. I procent innebär detta en minskning med 40,71 %.

Husbilsregistreringar för maj 2023 (HRF)

Maj månads husbilsregistreringar visar 399, medan det i maj föregående år registrerades 474 husbilar. Hittills under kalenderåret 2023 har det totalt registrerats 1 192 husbilar, medan det under motsvarande period 2022 registrerades 1 590. I procent innebär detta en minskning med 25,03 % för år 2023.

Referens

Statistikföretaget Vroom, som inte statistikför husvagnar, redovisar helt andra siffror för husbilsförsäljningen än HRF. Privatmarknaden för personbilar är en god referens eftersom husbilar i princip uteslutande säljs till privatpersoner. I den kategorin levererades enligt Vroom i maj 8 679 nya bilar vilket är en minskning med 27,8 procent jämfört med maj 2022. Totalt sett registrerades i maj 24 044 nya personbilar vilket är en ökning med 6,3 procent jämfört med maj 2022

När det gäller husbilar redovisar Vroom att det såldes 376 stycken vilket är nitton procent fler än under maj 2022. Med tanke på att HRF redovisar en minskning från 474 (2022) till 399 (2023) är skillnaden dramatisk. Det är sällan så tydligt att statistiken inte alltid är enkel att tolka, Vroom anser att det är en påtaglig ökning medan HRF anser det är en lika påtaglig minskning.

Som kuriosa kan nämnas att Vroom redovisar en ökning för lätta lastbilar på 30 procent under maj, för året 14 procent. Det skulle kunna tyda på att fabrikerna fått ut många av deras lagerförda fordon, många har ju stått i fabrikernas lager på grund av komponentbrist.

När det gäller helårssiffrorna är skillnaden betydligt mindre, Vroom redovisar 1130 vilket är en minskning med 17 procent mot HRF som redovisar 1192 vilket är en minskning med drygt 25 procent.

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


29 − 22 =