Euro 7 kan skapa problem när fordon blir äldre

Annons:

Trots rykten om att euro 7 inte blir lika krävande som ursprungligen tänkt finns i det förslag som nu lagts och ska gälla från 1 juli 2025 några regler som kan få stor inverkan på äldre fordon, inte minst husbilar.

Enligt den nu gällande euro 6-standarden måste en bil uppfylla utsläppskraven upp till 100 000 kilometer eller under fem år. Med de nya reglerna måste Euro 7-gränserna uppfyllas under 200 000 kilometer och tio års användning. En bil i Europa blir i medeltal nära tolv år innan de skrotas. Syftet med denna regelskärpning är enligt förslaget att bättre återspegla fordonens normala livscykel, inklusive begagnade fordon, på våra vägar.

Även tidigare gäller olika regler för det som kallas “light duty” respektive “heavy duty”. Husbilar finns i båda kategorierna även om i princip samtliga klassas som personbil klass II. Både lätta och tunga fordon kommer under euro 7 att behöva ha system för övervakning av utsläpp (OBM). Med hjälp av sensorer i bilen för att mäta vilka utsläpp ett viss bilexemplar har kommer Euro 7 därmed att kunna varna för problem utan att tas in på en test, exempelvis vid besiktningen. Särskiljande i text är att euro 6 gäller light duty medan euro VI gäller heavy duty.

Euro 7-normen uppges bli teknik- och bränsleneutral. Det innebär att samma utsläppsgränser gäller för alla fordon inom samma kategori, oavsett teknik (till exempel konventionell förbränningsmotor, hybrid eller plug-in) eller vilket bränsle som används (bensin, diesel eller annat). De gäller även fordon utan lokala CO2-utsläpp (el- eller bränslecellsfordon).

Om regelskärpningen införs i enlighet med EU-kommissionens plan införs den nya normen från och med 1 juli 2025 för person- och mindre skåpbilar. light duty, och 1 juli 2027 för större transportfordon och bussar, heavy duty. Husbilar har hittills haft en övergångsperiod på 18 månader eftersom den tillverkas i två steg, först basfordonet och därefter bodelen men detta nämns inte i den korta formen av regelbeskrivningen.

En annan viktig förändring är att utsläppen från däck och bromsar också kommer att ingå i normen.

De utsläppstester som görs i samband med kontrollbesiktningen ska enligt EU-kommissionens förslag också göras om så att de mer påminner om verklig blandad körning i enlighet med Real Driving Emissions (RDE). Det kan innebära att många fordon som idag klarar gränsvärdena kan komma att underkännas.

Fordonsbranschen har riktat skarp kritik mot regelskärpningarna och framhållit att det i praktiken blir omöjligt att uppfylla dessa med fossildrivna fordon om de ursprungliga kraven i euro 7 bibehålls. Lättnaden var därför stor att det sades bli något mildare krav.

Den nya kraven ska nu föreläggas EU-parlamentet och ministerrådet för godkännande.

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Skräppostfilter 69 − 67 =