E4 kan få ny betalbro i Skellefteå

Annons:

Ny avgiftsbelagd bro eller ingen bro alls? Eller ska den byggas betydligt senare? Det är dilemmat sedan vägavgifter började införas eller som de egentligen heter, infrastrukturavgifter. Och nog låter det mer aptitligt med infrastrukturavgift än avgiftsbelagd väg.

Den principiella frågan är dock denna, bilismen bidrar årligen med ungefär 65 miljarder i olika skatter men den siffran beror väldigt mycket på vad man räknar in. Vägskatten är den enklaste delen eftersom den är given, sedan har vi olika skatter på bränslet, moms på alltihop men så länge pengarna används för konsumtion kommer ju momsen in till statskassan ändå. Utgifterna kan även de diskuteras där bygget och underhållet av vägar är den viktigaste. Nog kan man tycka att effektiva transporter är ett samhällsintresse som har fler infallsvinklar än enbart en fråga för bilister. Men utgifterna brukar anges till i storleksordningen 20 miljarder, ungefär en tredjedel av skatterna. Ändå förfaller vägnätet och pengarna räcker helt enkelt inte till i glesbygden och i synnerhet inte till nya broar som ändå kan vara viktiga för E4:ans behov. Och med enbart en vägskatt på ungefär hundra kronor per mil för nya husbilar kan åtminstone denna grupp fråga sig hur pengarna används.

Det är Trafikverket som hanterar de anslag som riksdagen beslutar om och de vill flytta E4:an från centrala Skellefteå men det finns det inga pengar till, åtminstone inte innan 2028, så de överväger att finansiera bron med vägavgifter på samma sätt som redan sker i Sundsvall och Motala. Något beslut är dock inte taget i dagsläget men Trafikverket vill börja utreda frågan.

Totalt sett har Trafikverket ungefär 800 miljarder som de ska använda under perioden 2022 – 2033 men då ska även järnvägssatsningarna in i denna långsiktiga budget för infrastruktursatsningar. Ungefär 80 procent av pengarna till ny infrastruktur går till järnvägen trots att bara tio procent av persontrafiken och 20 procent av godstrafiken går på räls. Bara 15 procent av pengarna går till nya vägsatsningar.

Förbifart Skellefteå är den största satsningen inom nybyggnader för vägtrafiken och orsaken är den förväntade trafikökningen i och med att batterifabriken Northvolt kommer igång med produktionen vilket kräver bättre infrastruktur. De har alldeles nyligen producerat sitt första batteri.

Projektet omfattar en ny bro över Skellefteälven, tre trafikplatser och en cirkulationsplats. Kostnaden beräknas till 1,3 miljarder för att flytta E4:an från centrala Skellefteå till en ny sträckning öster om staden eftersom Northvolt finns där.

Bildcred: Trafikverket

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


− 3 = 6