Nyheter

Uppkopplade bilar kan bli stöldobjekt

Trend Micro varnar nu för en förväntad ökning av cyberattacker mot uppkopplade bilar, och att cyberhoten mot fordon i sig kommer utvecklas under kommande femårsperiod. Dagens bilar kan alltmer klassas som kraftfulla datorer på hjul snarare än traditionella fordon. De beräknas […]

Nyheter

Striktare koll på mätarställningar

Den 21 maj infördes obligatorisk kontroll av mätarställningen vid fordonsbesiktning för att kontrollera att mätarställningen är högre än vid föregående tillfälle. Visserligen innebär kontrollen ingen absolut garanti för att varje fordons mätarställning i framtiden kan garanteras men försvårar i varje […]

Nyheter

Öckerö är husbilsvänligast

Husbilsklubben har i år utsett Öckerö, väster om Göteborg, till Sveriges husbilsvänligaste kommun, en ära som en kommun per år kan glädja sig åt och ge andra kommuner något att sträva efter. Husbilsklubbens motivering lyder så här: – Öckerö kommun […]

Nyheter

Året har inletts med sjunkande nyregistreringar

Konsumenternas oro för det privatekonomiska konsumtionsutrymmet påverkar just nu nyregistreringen av både husvagnar och husbilar skriver Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund om registreringssiffrorna för april men det är giltigt för hela 2023. Statistikföretaget Vroom gör motsvarande bedömning även för vanliga personbilar […]

Nyheter

HRF begär lägre skatt på husbilar

I ett pressmeddelande, som vi här återger i sin helhet, kräver HRF att husbilsskatten sätts till en rimligare nivå. Husbilsbranschen ser med oro på eventuellt nya förändringar av beskattningen av nya husbilar, denna gång enligt ”skälig grund”. Därför har Husvagns- […]