Bonus bort men malus kvar

Annons:

Skatten bonus-malus som infördes 2018 ändras radikalt av den nya regeringen. Från och med den 9 november kommer inga nya bilar att omfattas av klimatbonus men enligt de preliminära uppgifter som nu finns tillgängliga gäller bonusen enbart bilar sålda till och med den 8 november att få utbetalningar även om den sker senare. Den löpande vägskatten kommer dock inte att höjas för bilar med låga lokala utsläpp enligt vad som är känt nu.

Skattesystemet var avsett att vara självfinansierande men så blev inte fallet och tidigare har regeringen fått skjuta till medel i flera omgångar, senast i augusti med 1,9 miljarder, för att medlen ska täcka de åtagande som formeln i skattesystemet anger.

Som bekant har malusdelen slagit hårt mot husbilar som fått skattenivåer som närmast får betraktas som konfiskatoriska. När vi på Rolling Homes intervjuade de politiska partierna inför valet fanns en gedigen majoritet för uppfattningen att systemet inte blev rättvist mot denna fordonskategori men enligt vad som nu är känt blir det ingen förändring för dessa.

Det kan dock bli en intressant diskussion framöver om vägskatten kommer att kunna behållas på den extremt höga nivån då det inte finns några alternativ som har lokala nollutsläpp. Bland annat har det riktats kritik från Riksrevisionen

– Riksrevisionens granskning visade 2020 att bonus-malus är en dyr och ineffektiv metod att minska utsläppen från vägtrafiken. Svebio har i återkommande remissvar pekat på bristerna i bonus-malus och föreslagit att systemet avvecklas, säger Gustav Melin.

Svebio skriver dessutom i sitt pressmeddelande

– Bonus-malus är inte ett teknikneutralt styrmedel och har ensidigt gynnat elbilar, men straffbeskattat bilar som drivs med rena biobränslen, exempelvis dieselbilar som körs på ren biodiesel, som HVO100. Ur ett livscykelperspektiv har en sådan bil lägre klimatpåverkan än en ren elbil.

Enligt regeringens pressmeddelande består ungefär hälften av nuvarande nybilsförsäljning av bilar som kan klassas som ”klimatbonusbilar”, vilket innebär att de framför allt är ettdera batteridrivna elbilar eller hybrider.

Fram till i juli hade mer än tio miljarder kronor betalats ut i klimatbonusar till över 270 000 nybilsköpare sedan den infördes.

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


− 3 = 7