VÅRA LANDSKAP – BLEKINGE

Annons:

Det är ett häftigt landskap vi ska besöka, ett landskap som redan på 1700-talet började kallas Sveriges trädgård. En del kallar det till och med extravagant. För trots att det är det svenska fastlandets minsta varierar den givmilda naturen stort. I norr känns den karga småländska naturen igen men i sydväst mjukar den upp sig och man omfamnas av bokskogarnas magiska ljus. Här kan man skönja den skånska myllans kraft och få en försmak av nordliga Österlens böljande landskap som bara ligger ett stenkast söder om landskapsgränsen. Men Blekinge har något som Skåne inte kan ståta med och det är skärgårdens otaliga öar som dessutom har strategisk betydelse. Mitt emellan finns fantastiskt lummiga lövskogar som riktigt omsluter sjöar och vattendrag, ett Eldorado för alla campingälskare. Följ med Rolling Homes i en längre beskrivning av denna unika landskapsmix till både mer och mindre kända platser!

Bildcred: Visit Blekinge

Det där med landskap och län är knepigt att hålla isär, i synnerhet när det gäller Blekinge eftersom de geografiskt är desamma och det är bara Gotland som kan ståta med samma förhållande.

Etymologi ger alltid några ledtrådar och namnet ”Blekinge” menas stamma från ordet ”bleke” som i sin tur betyder ”stiltje med blank vattenyta”, ett förhållande som ofta går att uppleva i Blekinges fjärdar. Vem har inte hört talas om Hårsfjärden även om den bara är en av många?

Vi ska strax komma till några av landskapets besöksvärda platser men hur kommer det sig att Blekinge tillhör Sverige?

Bildcred: Visit Blekinge

BLEKINGES HISTORIA

Historiskt har Blekinge tillsammans med Skåne och Halland tillhört Danmark och området kallades då Skåneland. Vi får faktiskt gå tillbaka ända till vikingatiden för att börja nysta i alla trådar då danskarna kände att de ville ha lite mer livsluft. Först var det Skåne och Halland men danskarna ville inte lämna Blekinge ifred så landskapet införlivades med Skåneland lite senare. I skriftkällor nämns landskapet första gången i kung Valdemars jordebok från 1231 där det danska rikets utbredning har sammanställts. De danska regenterna var dock inte nöjda med det de hade utan utvidgade sina domäner även till dagens norra Tyskland och lämnade inte heller Estland ifred. Visste du förresten att den danska flaggan, som anses vara världens äldsta, föll ned från himlen i Tallinns höglänta del Tompea? Detta hedras med otaliga symboler ifall du undrat varför det finns så många Dannebrogen just där.

Hansans viktigaste handelsleder. Bildcred: Wikimedia / Flo Beck

Under 1300-talet ökade tyskarna sin dominans i Östersjöregionen, inte minst genom handel och ekonomi.  Hansan växte sig väldigt stark och Lübeck var mäktigt. Runt hela Östersjön, åtminstone dess sydligare delar, var Hansan extra dominerande. För mäktigt tyckte många av Nordens ledare. Vid den här tiden var Danmark Nordens stormakt och man tänkte absolut inte ge upp den positionen. Dessutom härjade vitaliebröderna på Östersjön och ingen ville ha dessa sjörövare runt sina kuster. Som ett försvar mot Hansans makt och sjöröveriet bildades Kalmarunionen 1389, en nordisk trestatsunion, som kom att bestå ända fram till dess Gustav Vasa valdes till svensk kung 1523. Unionen hade även en egen flagga, gul botten med rött kors i samma mönster som vår blå-gula svenska.

Statyn snapphanen “Lille Mads” skapades 1934 av Axel Ebbe. Bildcred: Wikimedia / David Castor

Men Sverige ville också ha mer makt och skulle genom krig komma att befria Skåneland från Danmark. Det gillade inte de som bodde i Skåneland trots freden i Roskilde 1658 där Danmark tvingades överlämna området till Sverige. Många har säkert hört om snapphanarnas heroiska kamp för att befria Skåneland från Sveriges ockupation och återställa den danska överhögheten. Snapphanarna var en slags gerillaformerad motståndsrörelse som under andra halvan av 1600-talet kämpade på danskarnas sida.

Här har Erik Brahe porträtterats med en pipkrage. Bildcred: Wikipedia

Under den svenska överhögheten inleddes en medveten försvenskning men befolkningen var inte helt med på noterna så Sverige tvingades låta dem behålla en del danska drag, exempelvis skulle de nog så viktiga prästerna få fortsätta att predika på danska och dessutom i sina speciella pipkragar som var vanliga på 1500 och 1600-talen. Det är dessa som gett namn åt vår blomma prästkrage. Hade inte svenskarna godtagit det hade kanske Blekinge tillhört Danmark än idag.

Bildcred: Visit Blekinge

BESÖKSVÄRDA PLATSER

KARLSKRONA

Vad har du då hört talas om för besöksvärda platser i Blekinge? Skulle tro att Karlskrona som grundades 1680 av Kung Karl XI finns med på den listan. Idag är den Blekinges största stad med cirka 35 000 invånare men sågs då den grundades som något mer betydelsefullt än landskapets storstad, den skulle bli den framtida svenska huvudstaden, strategiskt placerad som den är. Denna dröm växte fram under den period när den svenska stormaktens aptit bara växte. Med tanke på stadens framtida status utformades en del av stadsmiljön ganska monumentalt och de för barockens tidsepok typiska, breda gatorna strålar ut i räta vinklar från maktens centrum kring Amiralitetstorget och Stortorget. Stortorget hävdas förresten vara ett av de största torgen i Europas nordliga trakter. Idag tänker nog de flesta att det är naturligt att Stockholm är maktens centrum men det är något som inte alltid varit självklart. Faktum är att Riga var Sveriges största stad under den era när Karlskrona grundades och Sveriges första universitet låg i nu tyska Greifswald, om än omstritt hur det ska räknas in i kronologin eftersom det bildades 1456, 200 år innan Sverige var herre på täppan just där.

Stumholmen. Bildcred: Wikimedia / Marinmuseum

På Stumholmen är flottans äldsta försvarsverk, Kungsholms fort, placerat, kanske inte så förvånande ändå med tanke på historien. Där hittar man även museet som visar upp vad som hände under 1600- och 1700-talen och man har chans att få veta allt om Karlskrona och flottan. Den som har hängett sig åt den maritima historian kan kika närmare på Sveriges första ubåt eller utställningen om U 137, den sovjetiska ubåten som råkade gå på grund i just i ett av våra känsligaste försvarsområden i Karlskronas skärgård med 1 650 öar och skär där den svenska flottan haft sina viktigaste fästen i århundraden. Mittemot ligger Drottningskärs Kastell, en fästning som aldrig blivit beskjuten och därför är en mycket välbevarad byggnad från stormaktstiden.

Karlskrona är ett av de 14 ställen i Sverige som nu finns på UNESCOs världsarvslista.

VINGÅRDEN STORA BORÅKRA

Ett annat intressant resmål måttliga tio minuter från Karlskrona är vingården Stora Boråkra, en praktfull gård från 1880-talet med en ovanlig gröda på ägorna, druvan Solaris.  Där finns ungefär 4 000 vinstockar vilket gör den till Blekinges största vingård där du kan besöka vineriet, prova viner och njuta av god mat i en sällsynt vacker miljö. Utöver att det är Blekinges största vingård är den även en av de största i Sverige.Det går faktiskt att vara med vid skördandet och då börjas det med frukost, en genomgång av hur skördearbetet ska utföras, själva skördandet och en lunch innan arbetet är slut vid fyratiden. De som deltar blir inbjudna till en skördefest kommande vår så man får njuta av skörderesultatet.

Ronneby Brunnspark. Bildcred: Visit Blekinge

RONNEBY BRUNNSPARK

Kanske kommer även Ronneby Brunnspark upp i tankarna när Blekinges mest kända sevärdheter kommer på tal. Parken med sin 300-åriga historia är Ronnebys stolthet och har vunnit utmärkelser både som Sveriges vackraste park samt Sveriges mest inspirerande park. Parken ståtar med ett tjugotal praktfulla träbyggnader från brunnsepokens glansperiod som inföll på 1800-talet och tidigt 1900-tal. Den kanske mest berömda byggnaden, det praktfyllda hotellet, förstördes tyvärr i en brand 1959 och ersattes med något väsentligt mindre tilltalande. Det tar inte bort det faktum att om man betraktar Blekinge som Sveriges trädgård så måste Brunnsparken vara Blekinges trädgård.

Ursprunget till parken var att det ansågs som något speciellt att dricka brunn när den första surbrunnen upptäcktes 1705 och den togs därför omedelbart i bruk som hälsobrunn. Källan sinade dock 1726 men redan samma år fann man en ny lite längre söderut där det byggdes ett brunnshus för att skydda det mineralrika vattnet. Dagens byggnad vid Gamla källan uppfördes 1845 och är den äldsta bevarade brunnsbyggnaden i Ronneby Brunnspark.

Bildcred: Wikimedia / Georg Dembowski

Men historian runt det hälsobringande vattnet och den kurortsverksamhet det ledde till räckte inte riktigt till för att hålla intresset på topp i hundra år, det krävdes något mer. På 1820-talet uppfördes bland annat en danssalong, en pelarsal och ett brunnslasarett och på 1840-talet tillkom en brunnssalong och en påkostad brunnskiosk. 1861 invigdes ett större badhus, vilket ingår i dagens byggnadsminne och sommaren 1870 invigdes ett kallbadhus för havsbad på Karön utanför åmynningen. Det inrättades ångslupstrafik till ön, med turer från Ronneby och från brunnen. Därmed var Ronneby en av de få hälsobrunnar som också kunde marknadsföra sig som havsbadort. Efter det har utvecklingen fortsatt och den stora förändringen skedde under 1870-talet när Ronneby Helsobrunns Aktiebolag bildades.

1897 invigdes det pampiga badhotellet som innehöll storslagna restauranger och societetslokaler med bland annat festsal, läsesalong och biljardrum. Samma år invigdes också den stora brunnshallen. Ronneby Brunn hade nu blivit kurorten på modet och var, med sina närmare 3 000 brunnsgäster per år, den största i landet. 1996 förklarades parken som byggnadsminne och 2003 blev området, inklusive Brunnsskogen, länets första kulturreservat.

Bildcred: Wikimedia / Achird

BJÖRKETORPSSTENEN

Är du intresserad av runstenar ska du inte missa Björketorpsstenen från 600-700-talen och den finns cirka sju kilometer öster om Ronneby. Med sina modiga fyra meters höjd är den därmed en av de högsta runstenarna i Sverige och den är även unik eftersom runskriften innehåller en förbannelse.

Bildcred: Wikimedia / Achird

HJORTSBERGA GRAVFÄLT

Vid Ronneby finns även Hjortsberga gravfält från den yngre stenåldern och det är ett av landets bäst bevarade gravfält från tidsperioden. I närheten finns Hjortsberga prästgård som påstås vara ett av Sveriges mest hemsökta hus så söker du en övernaturlig upplevelse ska du förstås besöka den gamla prästgården. Gården byggdes ursprunligen 1757 men flyttades till Wämöparken på 1940-talet. Det är efter denna flytt som spökerierna tagit fart och bland annat spökar en gestalt vid namn Hulda som flyttade med när huset flyttades. Till prästgården hör en av Blekinges äldsta kyrkor som uppfördes på 1200-talet i stället för en äldre kyrka av trä.

Bildcred: Hoby Herrgård

HOBY KULLE HERRGÅRD

Ungefär halvvägs mellan Ronneby och Karlshamn finns underbart vackra Hoby Kulle Herrgård, en oas för de som vill känna en doft av överklassens svunna livsvillkor. Här kan man avnjuta en lyxig middag om man beställer bord i förväg och njuta av orangeriets speciella atmosfär. Men den gamla herrgården sägs även vara hemsökt och kullen där herrgården ligger var tidigare en gammal vikingagravplats.

Bildcred: Eriksberg

ERIKSBERG

I de här trakterna finns även Nordens största safaripark, Eriksberg, som är ett ca 925 hektar stort inhägnat naturreservat i Blekinge skärgård. Här vandrar vilda visenter, kron- och dovvilt, davidshjortar, vildsvin och mufflon fritt omkring. Under sommaren finns det möjlighet att köra en safaritur med egen bil och se djuren i det unika kustlandskapet med lummiga ädellövskogar. Den tio kilometer långa Safarituren körs antingen med egen bil eller som förbokad tur med kunniga guider. På Eriksberg finns även ett rikt fågelliv samt ett av världens största bestånd av den fridlysta röda näckrosen. Om man har tur kan man få se havsörn.

Utvandrarmonumentet. Bildcred: Wikimedia / Bengt Oberger

UTVANDRARMONUMENTET

När du kommer till Karlshamn ska du inte missa Utvandrarmonumentet som föreställer välkända Karl-Oskar och Kristina. Minnesmärket skapades av konstnären Axel Olsson som en symbol för den sydsvenska emigration till Amerika som skedde på 1800-talet.

Bildcred: Wikimedia / Patrik Nylin

SKOTTSBERGSKA GÅRDEN

I Karlshamn finns även Skottsbergska Gården som är en unik sevärdhet i Blekinge. Det är en gammal köpmansgård som bevarats i sitt ursprungliga skick och visar upp svensk borgerlig byggnadskonst och heminredning från 1700-talet.

Bildcred: Wikimedia / Arnaud Contet

GRÄNUMS BRÄNNERI

Ytterligare ett mer okänt och udda resmål är Gränums Bränneri som ligger strax söder om Olofström och är ett av få potatisbrännier som finns bevarade i Sverige även om deras brännvinstillverkning upphörde på 1970-talet. Numer handlar besöken på bränneriet om att lära sig mer om potatisen betydelse och spritens historia.

Bildcred: Kustvägen sydost

KRISTIANOPEL

Kristianopel som anlades av den danska kungen Kristian IV 1599 är inte fullt lika okänt och brukar kallas för de tusen rosornas by. Idag är det en liten ort med en ovanligt rik historia eftersom det var Nordens första renässansstad och under 1600-talet fick man stadsprivilegier. Den charmerande miljön med alla rosor är definitivt värt ett besök.

Bildcred: Naturum Blekinge

LÖVSKOGSKUSTEN

Den unika och artrika lövskogskusten hittar man på sydkusten, från Pukavik i väster till Torhamn i öster, och i synnerhet mellan Ronneby och Karlskrona. Ingen annanstans i Sverige växer ek- och bokskog så långt ut i skärgården, ända ut i havsbandet. Det gynnsamma klimatet med milda vintrar och varma somrar och höstar gör att många sydliga och värmekrävande arter av  insekter, lavar och svampar trivs extra bra.

Bildcred: Naturum Blekinge

KAMRASTIGEN

Kamrastigen i Järnaviks naturreservat är en populär och trevlig runda som tar cirka en timme att gå. Här bjuds du på en variation av naturmiljöer med i huvudsak lövskog, små våtmarker, klipphällar och några av Blekinges vackraste vyer ut över skärgården. Och just nu kläs allt in i vackraste tänkbara höstfärger.

Bildcred: Visit Blekinge

MÖRRUMSÅN

Gillar du att fiska får du naturligtvis inte missa att besöka den 186 kilometer långa Mörrumsån, Blekinges största å, där det världsberömda vilda beståndet av lax och öring gör fisket unikt. Hit kommer årligen sportfiskare från när och fjärran i hopp om att fånga drömfisken, särskilt under fiskepremiären som är den sista fredagen i mars. Å förresten, den är väsentligt större än det lilla vattendrag vi normalt förknippar med begreppet å, älv hade varit mer begripligt. Är fiske din passion vet du garanterat om det här men området är definitivt besöksvärt för betydligt fler. Numer är ett elva kilometer långt område norr om Svängsta, Mörrumsåns dalgång, klassat som naturreservat. Har du inte besökt området tidigare ska du först bege dig till Mörrum där du hittar Kungsforsen och Laxens hus. Det finns även möjlighet till forskajakpaddling, vanlig kanotpaddling eller så håller man sig på land och utnyttjar någon av de fina vandringslederna.

Även Mörrumsån har uråldriga anor och laxfisket beskrivs första gången redan år 1231. Med 10 000 fiskedagar och 250 000 besökare är fiskeanläggningen Mörrums Kronlaxfiske ett av Blekinges största och mest välbesökta turistmål.

Bildcred: Wikimedia / connect1001

HARASJÖMÅLA

Ett annat trevligt ställe för alla fiskefantaster är natursköna Harasjömåla som ligger i Blekinges nordvästra hörn. Inom ett mindre område finns hela 23 sjöar som är hem till regnbåge, abborre, vitfisk, gädda och öring. Att sjöarna i Harasjömåla omges av fin och orörd natur blandat med campingområde och stugby gör inte det hela sämre.

Bildcred: Wikimedia / Kigsza

BRÄNDAHOLM

Nästan som Mörrumsåns motsats finns Brändaholm vid Karlskrona som du förmodligen har sett på en mängd bilder på utan att veta om vad du sett. Koloniområdets 45 röda små stugor från 1920-talet på den lilla höjden gränsar till havet och har ofta fått representera sinnebilden av Sverige, något orten gör med bravur. Det finns gott om pussel och bokomslag där Brändaholm är avbildat, just för att det ser så typiskt svenskt ut som något egentligen kan bli. En idyll i koncentrat med alla ingredienser, det faluröda, spröjsade fönster med vajande tyllgardiner i den svaga vinden, vattnet, de svenska flaggorna och några lugnt guppande ekor. Man kan drunkna i idyllens charm utan att ens vara nostalgisk.

TARARPS JÄTTEGRYTOR

I Tararp, norr om Karlshamn, finns en speciell naturformation som kallas Tararps jättegrytor, upp till fyra meter djupa geologiska formationer som bildades under istiden. Dessutom är naturformationerna belägna i en vacker bokskog som ger anledning till en härlig promenad. Jättegrytorna har länge varit en del av folktron som hävdar att det var i dessa som jättarna lagrade sin mat. Det är ett lite udda och spännande utflyktsmål som mycket väl kan tävla med karst och klint.

Bildcre: Wikimedia / Adville

LISTERLANDET

Visst har du hört talas om halvön Listerlandet men har du besökt det mycket speciella området? Även här finns anledning att knyta ihop trådarna med Vikingatiden så tidigt som på 600-talet. Då kallades området troligen Nihua och styrdes av bland andra Hådulf för att senare bli ett eget län under Danmarks styre, en epok som varade ända till 1570-talet.

Bildcred: Visit Blekinge

BLEKINGE MUSEUM

Under 1900-talet har Listerlandet utvecklats till ett centrum för pälsdjursuppfödning, inte minst mink, och området har Sveriges största koncentration av dessa. Besöker man Blekinge museum i Karlskrona finns mycket av historien bakom att det blev så beskriven men även annat som hör ihop med landskapet.

Bildcred: Sölvesborgs kommun

SANDVIKEN

På Listerlandet hittar man bland annat Sandviken som ligger vid Sölvesborg, en av Blekinges finaste stränder med kritvit sand och lätt turkosfärgat vatten. Räkna med att du inte blir helt ensam vid den extremt långgrunda stranden men trots det är det väl värt ett besök. Intill ligger en del av det natursköna området Näsnabben med betesmarker, strandängar och busksnår. Längst ut vid Hanöbukten hittar man underbara fiskelägen och någon kilometer in i landet finns de gamla byarna som man inte bör missa.

Bildcred: Visit Blekinge

HÄLLEVIK

Fiskeläget Hällevik tål att nämnas separat och det hittar du längst söderut på Listerlandet. Här finns restauranger som Dagmars Hamnkrog och Hälleviks rökeri men även Helleviks Ledfyr, som kallas ”Dän wide gåbben”, vilken uppfördes 1892 och har ett sött litet fyrhus.

Bildcred: Hälleviks camping FB

HÄLLEVIKS CAMPING

Här finns även Hälleviks Camping som ofta beskrivs som en av Blekinges vackrast belägna campingplatser och kan vara en bra utgångspunkt för dagsutflykter

Bildcred: Visit Blekinge

HANÖ

Gillar du att vandra i unik natur ska du ta båten till naturreservatet Hanö från Nogersund på Listerlandet. Båten lägger till i en småskaligt samhälle du inte ska missa att se men vill du få helheten tar du dig till toppen av Fyrkullen med en häftig utsikt över ön och kringliggande hav. Det är helheten som är intressant men det går ändå att nämna Rövarkulan som sägs ha varit ett gömställe för sjörövare och snapphanar, Drakamärket som enligt legenden uppstod när en drake bländades av skenet från fyren och kraschade in i bergväggen, Bönsäcken, en klapperstenssvans som sträcker sig ut i vattnet och ändrar riktning och form allt efter havets strömmar och vågornas verkan. Men mest utmärkande är kanske alla ensamma vindpinade träd som växer runt om ön.

Dela gärna!

Annons:

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Varannan övernattning i Blekinge var på en camping – Rolling Homes Webbtidning
  2. Våren kom den 15:e – Rolling Homes Webbtidning

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


89 − = 81