Avgasnormen Euro 7 blir försenad

Annons:

Uppgraderingen till de nya utsläppskraven för personbilar, lätta lastbilar, bussar och lastbilar som var planerad till 2025 ser ut att både bli mindre hård och senarelagd rapporterar Automotive News. För bussar och lastbilar anges löpnumret med romerska siffror.

Förslaget skulle presenterats av EU-kommissionen under fjärde kvartalet 2021 men någon överenskommelse har ännu inte kunnat nås och presentationen av normen har därför skjutits upp flera gånger. Först förlängdes presentationen till april 2022 men nu förlängs tiden ytterligare till den 20 juli.

Det ursprungliga utkastet till Euro 7 fick den tyska bilindustrins intresseorganisation VDA att protestera mycket kraftigt och de menade att reglerna i praktiken riskerade att leda till ett förbud mot bilar med förbränningsmotorer. Orsaken var bland annat förslaget om att fordonet skulle kunna leva upp till gränsvärdena i alla tänkbara situationer, inte enbart väl definierade testcykler. 

Den gällande normen, Euro 6, har skärpts i flera steg sedan den infördes 2014 och till 2022 infördes Euro 6 Final vilket är anledningen till att alla tillverkare av husbilar kommer med nya eller uppgraderade motorer just i år. När Euro 7 införs kommer det återigen att behövas nya motorer som uppfyller de skärpta kraven och fordonsbranschen behöver tid för att tekniskt kunna hantera nykonstruktionerna. Det förefaller i dagsläget som att normen inte införs före 2026 vilket i så fall innebär att de i år presenterade motorerna kommer att vara i stort sett oförändrade till och med 2025 och för husbilar finns därutöver en specialregel som innebär ett införande 18 månader senare.

Orsaken till specialregeln är att husbilar tillverkas i två steg, först basfordonet och sedan bodelen vilket kräver längre införandetid jämfört med vanliga personbilar.

Efter att de förslagna riktlinjerna mjukats upp i april 2021 mjuknade även VDA. 

– De presenterade planerna på Euro 7-normer för personbilar visar att EU-kommissionen har accepterat gränsen för vad som är tekniskt möjligt och övergett de ouppnåeliga målen, sa organisationens chef Hildegard Müller i ett uttalande från i fjol.

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


9 + 1 =