Beslut hos ARN får stor påverkan

Annons:

Allmänna reklamationsnämnden har tagit ett beslut som kan få stora konsekvenser för bilägarna, skriver tidningen Motorbranschen.

I korthet innebär deras beslut att försäkringsbolagen får svårare att neka ersättning om en bil servats för sent av en tidigare ägare.

Det här fallet handlar om en kund som köpte en begagnad bil av en MRF-ansluten bilhandlare i Norrland och hade den helförsäkrad hos ett av de större försäkringsbolagen. 1,5 år efter köpet hörde kunden av sig till bilhandlaren och berättade att kamkedjan hade rasat och bilen bogserades till verkstaden. Bilfirman nekade att ta kostnaden då både nybilsgarantin och begagnatgarantin hade slutat gälla.

Han nekades även ersättning på maskinskadeförsäkringen trots att han borde fått det om seviceschemat hade följts. Det har blivit vanligt att försäkringsbolag nekar maskinskadeersättning av detta skäl.

Försäljningschefen stod på sig och menade att det är försäkringsbolagets ansvar och uppmanade kunden att vända sig till ARN men på grund av pandemin orsakade detta en väntan på 1,5 år.

Bilens första service var försenad med 276 mil och fem månader. Även det andra servicetillfället var försenat med 762 mil och 3,5 månader. Efter ett ägarbyte har serviceschemat följts. Kunden ansåg med detta som grund att bilhandlaren hade sålt en felaktigt servad bil och ville att de skulle stå för kostnaden.

ARN:s handläggningstid av fallet förde med sig att bilen stod på verkstaden i 1,5 år men försäkringsbolaget rekommenderas, alla ARN:s beslut är rekommendationer, att betala ersättning utan någon nedsättning, annars hamnar bolaget på den så kallade Svarta litan. Skulle bolaget ändå inte betala är ett utslag i domstol nästan givet, det är ytterst sällan som en domstol dömer i strid mot ARN:s rekommendation.

ARN menar i sitt beslut den sista september 2021 att en bilägare, som i det här fallet, inte kan hållas ansvarig för missade servicetillfällen som inträffat innan han köpt bilen.

– Beslutet kan innebära att försäkringsbolagen nu får svårare att skylla på servicehistoriken, skriver Motorbranschen.

Beslutet motiveras på följande vis:

Försäkringsbolaget har satt ned ersättningen till noll med hänvisning till att servicekravet inte har uppfyllts. Ett sådant aktsamhetskrav som det är fråga om här kan emellertid endast riktas mot försäkringstagaren och bara avse den tid som försäkringstagaren omfattats av försäkringen. Någon identifikation med tidigare ägare är inte möjlig. Aktsamhetskravet kan alltså inte retroaktivt tillämpas på reparationer som utförts (eller underlåtits) innan försäkringstagaren tecknade försäkringen.

Det är viktigt att påpeka behovet av att serviceschemat följs. För husbilar handlar det oftast om att tidskravet inte följts. Servicen ska normalt utföras efter ett antal mil som dock sällan uppnås inom den givna tidsramen. Då gäller istället den maximala tiden. Dessa intervall skiljer mellan modeller och årsmodeller varför det inte går att säga något för enskilda bilar. Vanligt är ändå 2 000 mil respektive 24 månader.

Det måste också påpekas att olika servicetillfällen har olika omfattning vilket inte minst gäller byte av kamrem. Alla tids och miluppgifter samt omfattning måste kollas mot det enskilda fordonets servicebok.

Bildcred: PxHere

Dela gärna!

Annons:

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


25 + = 28